Çend pê zanînek li ser  cîhanê

-

multicolor/alijn67.gif

 

 

 

1.. Yekemîn car dolar derkeftî   29-8-1962

-

multicolor/alijn67.gif

-

2.. Yekemîn welat şetrînc çêkirî ..welatê 


Hindê

-

 

 

multicolor/alijn67.gif

-

3.. Yekemîn car .Hevîr Tirş. derkevtî  

Fîrewnîya
çêkirbo li Misrê

-

multicolor/alijn67.gif

4..  Yekemîn milet Babilî bon wereqe Çêkirîn

.

.

 

multicolor/alijn67.gif

5..  Şerê di nav bera Îraqê û Îranê 4-9-1980 

d
est pêkirbo

.

.

multicolor/alijn67.gif

-

6.. li welatê Hindê 780 diyanet lê hene û
 
845 Ziman lê hene

-

multicolor/alijn67.gif

-

7..  Peyva Yasa ya ji zimanê Yûnanî hatî

-

.

multicolor/alijn67.gif

.

,

8..  Yekemîn Afret   çoye esmanî ser banê heyvê 

Şîrkova

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

9. Ew Bomba zirî ewal Hêro Şîma Daye navê wê

.Lîtil boy  6-8-1945 
ev serokê emrîka bo biryar

.

 
daye  
ew Bombe li Hêro Şîma Daye

.

Hêrî Tîromen 

 

 

 

 

 

 

 

multicolor/alijn67.gif

-

10..  Yekemîn welat kirasê bîka çêkirî .
..
Yûnan  bo

-

multicolor/alijn67.gif

-

11 ... Yekemîn welat firoka nevera çêkirî  ..
..Firensa bo

-

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

.

12.. Yekemîn welat sarox çêkirî ..Belçîka bo

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

13.. Yekemîn welat sarox bi kar înandî ..Sîn

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

14..Yekemîn car  TV hatîye çêkirin  û ketîye karî 

1925
 
xelkê skot lenda bo .Con Bêrt 

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

15.. Yekemîn car seyare hatîye çêkirin .

...
29-12-1770

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

16... Yekemîn car şemendefir yan ko Qîtar 


hatîye çêkirin ....

 

 

1804

.

.

 

multicolor/alijn67.gif

.

.

17...  Yekemîn kes paltalk çêkirî 

Katis Ceson
..1998

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

18..Yekemîn kes cigare çêkirî  emrîkî bo .

..KRSTOVER.... 1492

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

19.. Yekemîn car întirnêt  derkevtî ..1969

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

20 Yekemîn car mîtro derkevtî 1863  UK birîtanya

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

21..Yekemîn welat pare bi kar înandî ....Sîn

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

23..li şerê cenga cîhanî ya êkê 1.65 heta 70

.

milyuna beşdar bon  9 Mîlyun hatine koştin  

.

 

 

1914 dest pê kir û   1918   bi dawî hat

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

24.Şerê cenga cîhanî yê 2 .5-9-1945 domahik hat

.

.

multicolor/alijn67.gif

..

25.Yekemîn welatê bisirmana mav daye jinkê 

welatê  Turkîya Bo

.

multicolor/alijn67.gif

..

.

26.... Corekê moxederatî bi kar di Înin wextê 

noşhtegerya diken yan ko emelîyata ..
Morfîn

.

multicolor/alijn67.gif

.

27... Ewil xaz bi kar Înandî di şerên 

kîmyawîda  navê wê
....Kolor

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

28..Ew xaza bi kar di Înin di şerada .Xerdel

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

29..  Rizgarkina ÎRAQÊ ............9-4-2003

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

30..  Sedam hate Girtin .........14-12-2003

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

31.Korêt Sedamî  .ûdeyî û Qoseyî hatine koştin 

... 27-7-2003

.

.

multicolor/alijn67.gif

-

-

Pê Zanîn    FERHAD BAMERNÎ

     

Yekemîn car ..Bacan sork ..hatîne çandin li welatè ...Hindè bo

 

Yekemîn car ..Bank..hatîye danan li welatè ..UK Brîtaniya bo

 

Yekemîn welat bo Shekrè..KOBA

 

Yekemîn welat bo berhem hènana ..Zeytîna...TONS

 

Rojnama ...jîn ..li Silèmaniyè derkeft 1929

 

Rèkxirawa Xaça sora niv dewletî..hate damezrandin...1863