Navêt Şehîdên Bamernê

Foto   

multicolor/alijn33.gif

 1..Mûstafa Abdûlbaqî Îbrahîm .gîyan vîdayê  Êkeyê

multicolor/alijn33.gif
 2... Amer Hecî Ahmed

multicolor/alijn33.gif

 3... Tiha Mela Xalid ....1947 Şehîd boye

multicolor/alijn33.gif

 4.Cemîl Tewfîq .1963 Li dastana metînî Şehîd boye

multicolor/alijn33.gif

 5... Alî Heyder ..1963 Li dastana metînî Şehîd boye

multicolor/alijn33.gif

 6... Tahir Teyîp Alî ...

multicolor/alijn33.gif

 7... Saîd Mehemed Xalid

multicolor/alijn33.gif

 8... Salîh Yusivî

multicolor/alijn33.gif

 9... Remezan Eyûb

multicolor/alijn33.gif

 10.. Selah Hesen Xaild

multicolor/alijn33.gif

 11.. Abid Pîrmos

multicolor/alijn33.gif

 12.. Abdûla Yûnis Abdûlqadir 1983 Li Şerê cemê 

  bahîvê devera doskîya Şehîd boye

multicolor/alijn33.gif
 13. Ahmed Ûmer Abdulqadîr.

1983 li sere cemê bahivê sehid boye


multicolor/alijn33.gif

  
 15..13-1-1988 
Xisro Hisên Şane Li dastana 
dêrelokê Şehîd boye

multicolor/alijn33.gif

  14.. Qasîm Îbrahîm Abdûla ..Li bamernê Şehîd boye

multicolor/alijn33.gif

  16.Faris Hesen Sihê 1987

multicolor/alijn33.gif

  17.. Mûstefa Îbrahîm Abdûla

multicolor/alijn33.gif

 18..Abdûla Fetah Abdûla .

multicolor/alijn33.gif

 19.. Yasîn mûsa osman

multicolor/alijn33.gif

 20.. Kemal Mûsa Osman

multicolor/alijn33.gif

 21.. Îsmaîl Abdûlrehman Saîd

multicolor/alijn33.gif

 22.. Ahmed Mehemed Hac Abdûla

multicolor/alijn33.gif

 23.. Îhsan Salîh Aşor

multicolor/alijn33.gif

 24.. Hesen Cemîl Alî

multicolor/alijn33.gif

 25.. Dîlşad Norî Yûnîs ....

 1988
Enfalê Şehîd Boye

multicolor/alijn33.gif 

 26.. Abdûlezîz Qadîr Saîd .

 1988 Enfalê Şehîd boye

multicolor/alijn33.gif

 Remezan Sheaban

 1984 Li Şerê kela Şêxo devera doskîya Şehîd boye


multicolor/alijn33.gif

 27.. Ahmed Emîn ..Emînê Kore.

 1988 Enfalê Şehîd boye

multicolor/alijn33.gif

 28.. Reşîd Ahmed Mela Reşhîd ..

  1988 Enfalê Şehîd boye

multicolor/alijn33.gif

  29.. Hecî Hesen Xalid

multicolor/alijn33.gif

 30.. Mehemed Ehmed Mehemed

multicolor/alijn33.gif

 31.. Mûsa Amîn Mosa ..

Li Şerê dastana baska Şehîd boye

 

24 li ser 25-4-1981

multicolor/alijn33.gif

 32.. Hazîm Fetah Abdûlezî .

Li Şerê dastana baska Şehîd boye

 

24 li ser 25-4-1981

multicolor/alijn33.gif

 33.. Zûhêr Mûstefa Mela Reşîd

multicolor/alijn33.gif

 34.. Macîd Hemîd Abdûla

multicolor/alijn33.gif

 35.. Ahmed Îbrahîm Bedel

multicolor/alijn33.gif

 36.. Ûmer Alî Avdel

multicolor/alijn33.gif

 37.. Sîlêman Alî Avdel

multicolor/alijn33.gif

 38. Remezan Şeaban Reşîd 1980

li kela shêxo sehid boye u cenazê wi
 
kete  lepet dojmini u berzekir  

multicolor/alijn33.gif

 39.. Salîm Mehmûd

multicolor/alijn33.gif

 40..Ahmed Mûstefa

multicolor/alijn33.gif

 41.. Hesen Ehmed 

multicolor/alijn33.gif

 

 42.. Ûmer Ehmed 

multicolor/alijn33.gif

 43.. Hîsê Ûmer Mehemed Xalîd 

multicolor/alijn33.gif

 44.. Sajîh Hacî Elî 

multicolor/alijn33.gif

 45.. Fewzî Şakerem Şokrî 

multicolor/alijn33.gif

 46.. Haşîm Hevzîla Haşîm 1991 Serhildanê Şehîd boye


multicolor/alijn33.gif

 47.. Ahmed Elî 

multicolor/alijn33.gif
 

53.. Yunîs Abdûlqadîr Yunîs
1991 Li çelê Şehîd boye

multicolor/alijn33.gif

 48.. Abdûlrehman Hamîd Mehemed

multicolor/alijn33.gif

 49.. Azad Sadîq Abdûla Hamîd
 
multicolor/alijn33.gif

 50.. Enwer Mehemd Salîh Ahmed 

multicolor/alijn33.gif

 51.. Ehmed Mehemd Emîn

multicolor/alijn33.gif

 52.. Mehemd Mela Reşîd

multicolor/alijn33.gif

 

 54.. Salîh Ahmed Hac Semed 

multicolor/alijn33.gif

 55.. Hesen Mûstefa Emîn 

multicolor/alijn33.gif

 56.. Hacî Semed 

multicolor/alijn33.gif

 57.. Tahîr Sîlêman Yusîf 

multicolor/alijn33.gif

 58.. Salîh Sîno 

multicolor/alijn33.gif

 59.. Welîd Şemdîn 1987 Li Bamernê Şehîd boye

multicolor/alijn33.gif

 60.. Zekîya Îbrahîm Fetah ....Afert 

multicolor/alijn33.gif

 61.. Xêzana Hesen Îbrahîm ..Afret

multicolor/alijn33.gif

 62.. Fatma Xêzana Mecîd Hecî Îbrahîm ....

.
1987 Li gûndê kanî belavê Şehîd bo bi Qesfa topa
 
multicolor/alijn33.gif

 63.. Esma Hesen ......di zîndana ebo xorêb ve Şehîd boye
 
1985 ...deyka Şehîd ahmed bamernî

multicolor/alijn33.gif

 64.. Xedîca Mehemd Xalid ..Afret 

multicolor/alijn33.gif

 65.. Sarîya Abas Zûbêr .....Afret 

multicolor/alijn33.gif

 66.. Fatma Mûstefa ..........Afret 

multicolor/alijn33.gif

 67.. Sîtî Hîsên .......Afert.......Xêzana Pîrmûs Îslam 

multicolor/alijn33.gif

 68.. Abdûla Pîrmos Îslam 

multicolor/alijn33.gif

 69.. Sefer Pîrmos Îslam 

multicolor/alijn33.gif

 70.. Abdûlrehman Saîd Xalid 

multicolor/alijn33.gif

 71.. Refîq fetah Abas ... 1996 bi destêt PKK Şehîd bo 

multicolor/alijn33.gif

 72.. Cîhad Selîm Mehemed Abdûlqadir ..

1996
Bi destêt PKK Şehîd bo 

multicolor/alijn33.gif

 73.. Ferec Selîm Mehemed Abdûlqadir .. 

1998
Bi destêt PKK Şehîd bo

multicolor/alijn33.gif

 74.. Cemîl Ehmed Keleş

multicolor/alijn33.gif

 75.. Casîm Ertoşî Bamernî

multicolor/alijn33.gif

 76.. Ehmed Emîn Mehemed Omer 

multicolor/alijn33.gif

 77..Îmad Cehfer ...Bî Destet PKK Şehîd Bo

multicolor/alijn33.gif

 78.. Ahmed Omer Abdûlqadîr

multicolor/alijn33.gif

 79.. Salîm Mehemed Xelîl Pîşêx

 multicolor/alijn33.gif

 80.. Korêselman Mostafa Îdo 

multicolor/alijn33.gif

 81.. Mehemed Abdûla Abdûla Tiha

multicolor/alijn33.gif

 82.. Mehemed Abdûla Abdilkerîm

multicolor/alijn33.gif

 83.. Ahmed Hacî hesen ...dûmahîk Şehîd 7-4-2003 

Li Şerê rizgarkirna IRAQÊ Şehîd bo li gûndê mêristekê

multicolor/alijn33.gif

84...Sehid  ((Nori Seid )) neviyê haci ebdurehman bine mala 

 

  mihy1964 b topa Dojmini Sehid boye

 

********************************

Amadekirin û Pêzanîn  FERHAD BAMERNΠ Hollanda

Têbînî bo keso karêt van şehîdan eger hon roja şehîd bona
 wan bizanin roj û heyv û sal bo mîn vrêkene  e.mile min 
da li ber navêt wan bînvêsim ...sopas bo harîkarîya we

Çaveryi weme li benda eweme 
f_bamerni@hotmail.nl