Abdûlezîz Mûhsin

 

 

Hate pèshwazîkirin ji layè Pèshmerge

.

Ferhad Bamernî ve

 

bo mèhvanè Malperè Pèshmerge

 

 

li Welatè Hollanda Amsterdam

,

li rèkeftî 31-10-2011