Çend Metelokek hatine berhevkirin ji layê

 

BIRÎN SINDÎ

 

 

1...

Ez çome vêrê û pêda min Ecêbîyek dît di rêda 7 beqêt devîda

( Xirmaşeye

 

 

yan ko.Milhêb )

 

 

2...

Ecêba min ew Ecêbe mahîna bi şeş rikêbe korya wê yap piştêve

(

Dîpşke )

 

 

 

3...

Dara navdara jê têt dengê birîndara

( Mêşa hingivînî )

 

 

 

4...

Çêl li vêrê di zêtin û Golik li ser banî xo di helavêjîtin

( Dîkêla Sopa daraye )

 

 

 

 

5....

Tirşe mize Hinar nîne Hikmî diket hakim nîne

( Dile )

6...

Vî rexî xîze wî rexî xize yêt navda Abdûlezîze

( Kengire )

 

7...

Hêl hêla rabo reşhêla swarbo

( Koçkê darane )

8...

Birinca bi şelo şepik

( iprax )

 

9...Ave ne ave şîşa zêrî li hindave marê mirî li nave
( Lempe )

 

 

10..

10..

 

Pezê mam hema êvarî dakir û spêdê rabo kit jê nema

 

 ( Stêrin )

 

 

 

 

11..

Xihşt û mişht ço wêra henê rînişt

 

( Cerîfke )

 

 

 

12..

Sê bira bi şaşkekêne

 ( Xankê nanî )

 

 

 

13..

 

 

 

 

deh bira li deştê her êkî ferşek li piştê

 ( Tiblo Neynokin )

 

 

 

14..

Têt wekî hekîmî rînît wekî wezîrî çît wekî feqîrî

  

( Befre )

15..

Tişteke hindî to dagirî tijî nabît

 

( Gohe )