داستانا  باسكا

 

 

 

 

بامرنئ

 

êk ji şerên bi navo deng ko Pêşmergê PDK li devera

 

Bamernê li sipney encamdaye li şeva

 

24-ser25.3.1981 

 

Mefezek bi navê Mehmod êzidî bi serokatîya pêşmerge

 

Zohêr Bamernî hate gûndê

şêxmema bi merema encamdana karekê partîyayetî.

 

piştî şevbêrîya xokirî ji gûndî derkeftin û çone şkefta .

 

Rkafa.li şîva sorya ko di keftebaşrê rojhelatê Bamernê

 

ko li wêrê hêrişa êvarîya bikene Qolên eskerî

li ser cada giştî li nav bera sikrînê û sersinkê û înşkê

 

 

dê dojmin wan Qolên peyade vet gûhêzitin .li dem jimêr

7:15 

li spşêdeya roja 25-3-1881 serbazekê iraqî Efserek

 

û 2 serzab koştîn û berv devera

 

Baska ya dikevîte bakorê sikrînê û Eskerê iraqê bi wê

 

rîdanê agehdarkirin û daxaz kirin ko devera sipnye dor

 

pêç biken semeratî girtina wî serbazî li dor şerî .Pêşmerge

 

Zûhêr Bamernî

 

di bêjit ,dêmê me gûl dengê tivenga boye

em raboyen û serkeftîne .Baska. me dît esker ji layê sikrîneve

 

hatin mejî xo amadekir .demê nêzîkî me boye me şerkir li vî

 

demî esker ji Frokexana Bamernê jî hatin , me sîngê wanjî girt

hêdî hêdî me xo kêşa layê Eredina .da ji dojminî dîrkevîn

 

belê li wêrêjî me rêk nema em li .Baska. belav boyen ,her hindek

 

ji me li ber singê hêzeka eskerê iraqê bi rastî şerekê giran

 

kefte ser milêt me ,hêza dojminî ya zûrbo beramber

 

hindê rimara Pêşmergey ya kêmbo belê di ser hindêra

 

Pêşhmerge wekî şêra bon di Qada şerîda û nehêla

 

dojmin nêzik bibîtin ,ev şere yê berdewambo heta

 

nêzîkî mexreb ..jimara Pêşmergey 11 kes

bon lê bi şêrane berhingarî dojminî di bon şerê mano

 

nemayê di kir .û berdewambo heta şev bi sermeda hatî

 

 

Pêşmerge

 

Zûhêr Bamernî..di bêjit piştî şev bi sermeda     

 

 

hatî û dojmin ji Qada şerî derkevtin em zivrîne ve

 

û me Qada şerî têkveda ko tiştekî ji hevalêt xo bi zanîn

 

heta demjimêr 12:00 şevê em li deverê geryayn me

 

çî jê nezanî û paşî em zivrîne Gûndê şêxmema

 

û ji wêrê çoyne Gûndê Gûlê ,lî wêrê cab bo me hat ko

 

Pêşmerge ..

 

 

Mosa Emîn Mosa Hazim Fetah Abdûla

 

di vê Dastanêda yêt Şehîd boyen .pêşmerge Mostefa Nebî

 

Bamernî di bêjit piştî me zanî ko hevalêt me yêt şehîd boye

 

em zivrine ..Şkefta Rkafa...û me dît ko pêşmergên

 

 

Qehreman bi xîna xoya li ser berekê şkevtê nivêsî yan

 

 

kurdistan yan neman li dor hêzên dojminî ewên pişkdarê

 

di vî şerîda kirî ..Pşêmerge..Selman Şêmemî..

 

di bêjit hêzên dojminî ewêt di vî şerîda pişkdarboyen

-----------------------------------------------------------------------

 

 

18 .....Seyare ji Zaxo hatibon

 

 

8 ......Seyare ji Gelyê balinda hatibon

 

Lîwa 44 ji Bamernê hatibo

 

hêzek ji înşkê hatibo

 

hêzek ji meyudanka rîvîya hatibo

 

hêzek ji Amêdîyê hatibo

 

Lîwa Sersinkê hatibo

 

2 fewc ji sikrînê hatibon

 

----------------------------------------------------

 

zîyanêt dojminî eve bon

 

48 koştî ji wan 4 Efser bon

 

 

32 eskerjî birîndar bon

 

.............................

Ew Pêşmergên beşdarboyen di vê Dastanêda

1...

 

Zûhêr Remezan Bamernî ..Amir mefreze

 

2..

 

 

Abdûla yonis Bamernî .....Cêgir

 

3..

 

Şehîd Mosa Emîn Mosa

 

 

 

 

4..

 

Şehîd Hazim Fetah Abdûlezîz Bamernî

 

 

5..

 

Nêrwan Norî Silêman Bamernî

 

 

6..

 

Behzad remezan Bamernî

 

7..

 

 

Hesen Reşîd Bamernî

8..

 

Mistefa Nebî Bamernî

 

9..

 

Mihsin Yasîn Abdûlezîz Bamernî

 

10..

Cehfer îbrahîm Receb Bamernî

 

 

11..

 

Tewfîq Mehmîd Abdûlqadir Bamernî

Pêzanînî û Amadekirin û difçon

 

FERHAD BAMERNÎ

1994 li Bamrnê min gûhdarîya

 

 

Pêşmerge Zûhêr Bamernî

 

 

di kir û pisyar jê di kirin û wî bi vi rengî ev Dastane

 

bo min vegêra minji li dev xo hemî tomarkir da bo

 

xelkekê dîyar bitin ko Pêşmergehî gelek Dastanêt

 

baş û serkeftîya hebon di wan kawdanada

 

dobare sopas bo

 

Pêşmerge Zûhêr Bamernî

 

bo van pêzanîna