Çend Pèzanînek li ser Bamernè

Şehîdên Bamernê 85 Şehîd navêt wanjîk

 

yêt hatîne nivêsîn coda di malperîda

 

 

Xandingeh li Bamernè Hate vekirin 1922

 

 

Fèrgeha Seretayî ya kiçan vebo 21-11-1957

Postexane li Bamernè hate danan 1934

Bajèrvanî li Bamernè Hate vekirn 1940

Firokexana Bamernè Hate çèkirin 1954 û 1955 domahîk hat

 

Xandingeha Navincî li Bamernè Hate vekirin 1971

Xandingeha Amadeyî li Bamernè hate vekirin 1977

Avahîyek Hate çèkirin bo Bajèrvanîya Bamernè 1973

 

Seredana Mela Mostafa Barzanî bo Bamernè 17-12-1961

 

Dastana Çiyayè Metnî li Bamernè 20-8-1963

 

 

Sehîd Cemîlè Sor û Alî Heyder û Mehemd Alî Zèweyî

Dastana Baska li Bamernè 24-ser25-4-1981

 

Sehîdbona 2 Qehremana

 

 

1..Mosa Emîn Mosa

 

 

2--Hazim Fetah

Dastana Frokexana Bamernè 1987 û 1988

 

Hozanvan Ahmedè Nalbend li Bamernè Hate ser dinyayè 1890 û wexerkirn 1963

 

Xopèshandanek hate kirin li bamernè dijî rijèma beas 24-4-1983

 

Yekemîn Sehîdèn Bamernè 1963 Mostefa Abdilbaqî û Hacî Ahmed

 

Danana Tekya Neqshebendî li Bamernè bi Serokatiya Shèx Tahîr Neqsehbendî 1846

 

ji dayikbona Seyda Salih Yusivî li Bamernè 1918 û wexerkirin 1981

 

Hèrisha Leshkerè ingilîzî bo ser Bamernè 3-8-1919

 

Seredana Melîk Xazî korè Melîk Feyselî bo Bamernè 1933

 

Komela Hîwa li Bamernè hate vekirin bi serokatiya Seyda Salih Yusivî 1939

 

Pèzanîn û dîfçon

FERHAD BAMERNÎ AMSTERDAM 2001

Bamernê Gûndekê boşe di kefîte danga çîyayê 

metîna  hember çîyayê
Gareyî ser bi Qeza Amêdîye ve û
 
grêdayî bi Parêzgeha DÛHOKÊ û li 19-2-2000 boye Nawçe

 

yanko Nahye

 

multicolor/alijn67.gif

 

Seredana ..Mela Mûstefa Barzanî...Bo Bamernê

 

Li rêkeftî 16-12-1961 BARZANÎ û Pêşmergehêt gelda

seredana Bamernê kir û ji layê xelkê

Bamernêve hatine

Pêşwazîkirin û li 17-12-1961 Şandê hikometa Iraqê bi

serokatîya ...Emîd Hessen Ebûd.Fermandê hêza lîwa

11 gehşte sersinkê û nînerê BARZANÎ ew Şand inande

BAMERNÊ û Pêşhwazî
lê hate kirnê di wî demîda 4 çar

firokêt hikometê gehştine hindav sersnkê û cihê kombînê

bi dojwarî
golebaran kir Şandê hikometê ev çende bi çavên

xo dît egerê mercê hikometê dest nîşhankirina cihê
kombînê

bo bo wanjîk Askirabo belê di ser karê henyê çepel û

hovanera ...BARZANÎ ...dano satndin ne
rawestandin her li

wê rojê 17-12-1961 kombîna xo li ...mala Tayîb Elî Gelî

Endamê licna Şhoreşhê..li Bamernê
best û daxazên miletî ber

çav kirin belê pştî şandê hikometê ji BAMERNÊ derketî bi

demekê
kêm çend firoke hatine ser BAMERNÊ û

golebarankirin çend Şkeftek li Bamernê hatine

golebarankirin lê
BARZANÎ li Şhkefta înkê bo li gelyê

BAMERNÊ bo xoşbextane wê golebarnkirinê zîyan ne

gehendine
Pêşmergehî û gûndîya

Ev Gûnde Hemî Ser Bi Nahîya BAMERNÊ vene

1...Kanîka 2...Şhêxmema 3..Gûlê .4..Tînê

 

6...Dawîdîyê 7...Xîlbîşhî 8..Hesîmpîrka 9..Barzanka

 

10...Şhrtê 11...Banka12...Erîzê 13 ..Dehê 14...Hemza

15.KelaŞhêxo 16.kanî Belavê 17.Babgûrîya 18.Wermêlê

 

19..Tehlava 20..Pasê21...Babîrê 22..Dûkerê 23...Solehyarê

BAMERNÊ ya Pêkhatîye ji çend bine maleka belko

BAMERNÊ ser bi çi Eşhîretave nîne

di bêjnê ..Atraf Şehir..yanko rexêt bajêrî..ev bine male

her êk ji devereka Kurdistanê hatîne

Bamernê û heta nokejîk lê mayne bes

eger to pisyara wî bikeye dê bêjîtin ez Bamernîme

Navêt Bine Mala

1..Malêt Qada...Ev bine male ji devera BARZAN Gûndê.

.. Sefre .. hatîne .....Simaîlè Qadè

 

2..Malêt Recoya .....Şehîd Zûhêr Bamernî

 

3..Malêt Mela ...... ...FEWZÎ BAMERNÎ

 

4..Malêt Abcebara ......

Lezgîn Yusîf Bamernî û Kûrdo Bamernî

-

5..Bine Mala Mihê ...ev bine male kevintirîn bine

male li Bamernê kes berî wan li Bamernê Nebo

.

6..Malêt Cana ......Cano û Şado

.

7..Malêt Mehmît Tirkana

.

 

 

8..Malêt Oreya ......

Tahirê Hecî ibrahîmî û Selmanê Hecî ibrahîmî

-

9..Bine Mala Sadilayî ....

Şehîd Ahmed Bamernî 7-4-2003 li

Şerê

Azadkirna Iraqê li gûndê mêrstekê Şehîd bo

 

10..Barzanî Binemala Hozanvanê Navdar

.Ahmedê Nalbend..

-

11..Malêt Rêkanîya ......Nexşhebendî

 

12..Malêt Mîzîrîya ..êk ji van bine mal bine mala

.Hesenê Sityê ji van gûnda hatêne BAMERNÊ

1..Helarê 2..Benanê 3..Mêrozê 4..Koranê

13..Malêt Zêbarîya........

Bîne Mala.Mehemedê Xidirî û Mehemd Xidir

-

 

Pèzanîn û dîfçon

 

Ferhad Bamernî Amsterdam 2001

FERHAD BAMERNÎ 26-6-2010 Bamernê