Çend pê zanînek li ser DEVERA BERWARÎYA

.

navêt gûndan û jiyana wan li ser çibo 
Devera Berwarîya 75 Gûnd lê hene 

 
200102t24zmq3g6j.gif

multicolor/alijn67.gif

.

.

Devera Berwarî Bala ya bi navo denge
 
bo ..
Sêva
jiyara vê deverê li ser 

.


1....terşho kewalan bo

.

2....deramtî weko çandina dexlo dani û fêqî

.

3....Bazîrganî li gel wan gûndên di kevne ser sinûrî

 

 

multicolor/alijn67.gif

 

.

Navêt Gûndan

.

  

1....Çelkê  2....Kêste  3....Hrorê  4....Çeqela

.

 

5....Qomrîyê  6...Serero 7..Dêşêşê
8...Hedêne

.

 

9...Seferya  10...Ore  11...Benavî 12..Bêdîhê

.

 
 
13..Mayê 14..Dêrîşhkê
15....Dûrê   16....Berbîrê

.


 

17..Bativa Seîda 18..Xîrabeyî  19....Bîk Dawîda

.

 

 

20....Ormedawîda    21....Tîlerê   22....Asîhê

.

23..ÊK MALÊ 24..Tîrwanîşh

.

 

25.Dergela Mîsa Begê

.

 

26....Gîlka   27....Bêşhîlê  28....Bêlîzanê 

29..Bazê
30 ..Tîşembîkê 31..Hêsê 32....Gîrka 

 
33....Ravîna      34....Çem Seyîda
35....Çîm Bîlkê

 
36...Mîska 37....Xankê 38..Tebala 39.Kîrî û Melxte

.

40..Ormanê  41...Yatê   42...Şhmayla 43..Bêtenûrê

.

 

 
44..Serzêrî
45..Deşhtanê  46...Baloka 47...Hêşhîn

. 

48..Hele  49..Helwe  50..Kare  51.....Bêtkarê 

 

48..Hele  49..Helwe  50..Kare  51.....Bêtkarê 

48..Hele  49..Helwe  50..Kare  51.....Bêtkarê 

.


52.....Spîndarê  53.....Mexrîbya  54.....Meglana

.

 

55.....Hetîrşhê
56.....Serdeşhtê   57.....Cîdîdke

;58.....Bê Qolkê   59......Dûlka      60.....Edînê

.

61.....Bêtkarê  62..... Bê Qolkê  63..Der gelkê

.

 

64.....Tîşîşhê  65..Xîşxaşha  66.. Sotkê

.

67...Shmayîla 68...Serdeşhtê69.....Kanî Mezînê 

.

 


70.. Dorê  71...Karê  72...
Çem Seyîda 73..Ayata

.

 

74.....Edînê  75.....

jdîdk Mesîhîya .

 

 

Pîsyar û Hîndek Pêzanîn

.

 
FERHAD    BAMERNÎ

Glitterhartjes20220(12).gif
multicolor/alijn67.gif

.

Pêzanîn û Harîkarî.....

.

.


Ehmed Balayî..SENGER-2