Çend pê zanînek li ser

.


 
Devera ...DOSKÎ JORÎYA

 

 

 

 

Navêt Gûndan û jiyana wan li ser çiboÇêkirna vî wêneyî û nivêsîn  FERHAD BAMERNÎ
   


  Foto 

 

multicolor/alijn201.gif

.

.

Honermendê Devera Doskî Jorîya

.

.

1.Seyfedîn Doskî..li sala 1955 li Gûndê

.

 

zêwa Doskî jorîya hate ser
dunyayê û li 5-5-1998

.

 
bi egerê wergeryana trobêlê ço ber dilovanîya xodê

.

multicolor/alijn201.gif

.

.

2...Fetehê Erefat.... Stranbêjê Koçko Dîwana

.

.

multicolor/alijn201.gif

,

.

3...Elînd  Bîrî  Yanko Elîn Doskî
 
Tête naskîrîn ...xodanê strana dayîkê ko
vê stranê cihê 

xo kir di dilê her kesekîda û taybet Dayîkên me

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

Jîyara Devera Doskî Jorîya

.

1...Lî Ser xodankirna kewalan bo weko pezî

.

2...Li ser mêwîja bo ji berko gelek rez li vê Deverê hebon

.

3....Xaleka sinorîye 2 sinora bi xove girê di detin

.


  
 Bakûr û Başûr ji ber ko
bazirganîyeka baş li vê

 Deverê di hate kirin

multicolor/alijn67.gif

.

.

Navêt Gûnda 

multicolor/alijn67.gif

.

1....Oremarê

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

2....Satê

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

3....Bîrê

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

4....Şhet Înîs

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

5....Tîtîm

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

6....Nêrwa Sîtoyî

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

7....Zêwa Doskî Jorîya

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

8....Ertîs

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

9....Şhêxmema

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

10..Çeyê ..Ev Gûndê ...Axa Selîm Cangîr  

û Gelek Tîrî Lî Vî Gûndî Heye

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

11...Çemê Tîya ..yanko  ...Çem Tî

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

12...Şhîke

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

13...Zêrê.

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

14...Zêrînê

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

 

15...Şhtast

.

.

multicolor/alijn67.gif

..

.

Pê Zanîn  FERHAD BAMERNÎ

.

 

Pê Zanîn  TARÎQ REMEZAN MELKO NÊRWEYÎ

 Glitterhartjes20220(10).gif