Çend pê zanîn li ser .DEVERA DOSKÎYA

.

Navêt Gûndan û jiyana wan li ser çibo
Foto 

Honermedên Devera Doskîya 

200114iqly5fdvfv.gif

.

.

1...Xelîl Bakozî

.

2...Hişhyar Sindorî

.

3...Îsivê Ebo Xorta

.

4....Mihsin Bendî

.

5.... Sadiq  Kovilî

.

6... Hesen Banesorî

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

jiraya vê deverê li ser 

   

1....Çandîna dexlo danî

.

2...Fêqî

.

3...Terşho kewalan weko pezî

.

4... Deverka bazirganî bû

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

Navêt Gûnda 

.

.

1..Babîrê  2..Wermêlê  3...Barholê  4...Kela Şhêxo

 
5.Kanî Belavê  6...Banka 7...Erîzê 8..Babgûrîya

 
9..Dehê  10..Pasê   11..Dûkrê12....ÇemSîskê  

13..
Tehlava  
14..Barzanka 15..Xîlbîşhî  

16.
Hesîm Pîrka 
17..Şîrtê  18..Dawîdîyê 

19....Tînê   20....Gûlê 21....Şêxmema 

22..
Kanîka   
23..Solehyarê   24..Zîvîngê 

  
25...Benda   26...Mecîl Mextê  27....Hovîlî  
 
 28..Zêwa Şêx Pîramos 29....Zêwka Hecî Seadînî  
  
 30....Zêwka Eboyî    31....Zêwka Kendala  

 32....Ozmana....Gûndê Emîn  Ozmani  

33..
Navîşhkê  
34..Serafkê  35..Elîndkê  

36..
Gelnaskê 
37..Rostînkê   38....Berê Bîhar 

39....
Eredîna  Jûrî..... û ...Eredîna Fela  

40..
Aşewa
41..Lomana   42.Nîzarkê  

43..
Kemeka
44..Badê  45..Bakozê   46..Bîrcînî 

 
47....Ber Bankê 48....Sîrkotkê   49....Sîkrînê  

50....Tîla koro   51....Dergele 52....Memanê   

53....
Pîromera  
54....Bane Sora  55....Korêmê  

 
56..Êk Mala Ber Xabîrî   57..Nav Dara 58.Sîndorî 

 
59.Gûnd Koseyî 60..Baxîrnîfa 61.Rasîl Eyînê  

 62...
Mîl Hîmbanê  63...Arîda 
64...Baleka  

65..
Bava 66.Çem Tîrê  67.Şawrîkê 

68.
Bro Hecera 69.Nav Dara  70...Zînava  

71..
Batrşê 
 72...Bîlya  73..Bêskê 74...Zayava

.75..Lînava  76..Botîya  77...Qar Qarava

.

 

78...
Êk Mala Têlî   79..Bêbadê 
80...Badê

 

81.. Baboxkê  82..Bêsîfkê  83...DêraGîjnîk

.

 

84...
Reşewîrê  85..Dergelkê  
86..Kora

.

 

87.Kevle Sînê 88..Gûndîkî   89....Alkîşkê

. 90.Ger Beraskê 91.Bacîlê 92..Keleş

.

  

93..
Çîranê 94..Gîrê Qesroka  
95..Germava

.

 

96...
Bêsîrê  97...Ker Bîlê 98..Bêşînkê

.

    

99... Pîşta Gîrî.. Dayîka 4 Şehîda Helîma ..

.
100.. Dêrkê
101... Hocava   102..Seydava


103.....Mil Himbanê   104.......

 

multicolor/alijn67.gif

Amadekirin u
Pê Zanîn 

FERHAD BAMERNΠ NL

Glitterhartjes20220(10).gif