multicolor/alijn33.gif

 .... 

Çend pê zaninek li ser Devera Gûlîya

.

navêt Gûndan û jiyana wan li ser çibo

.

jiyara Devera Gûlîya li ser derametî û fêqî û

xodankirna terşho kewalan  bo
Devera Gûlîy

girêdayî bi .

.

Nahîya ..Batîva Ve ...çend  Gunda bi xovet girîtin

_______________________

.

.

Li  Devera Gûlîya (  Axa  ) hebon êkî di Gûtînê

.

1...Silêmanê Qûtê

.

2...Hecî Sadiqê Biroî

.

Ev Herdok ..( Axaye ) ..dema leşhkeê Ingilîzî ser bi Iraqê da girtî û taybet
 
Derverên Kûrdistanê Şerkê
mezin Çêbo di vî Şerîda ev hrdok ( Axa ) 

beşhdarbon û bi tivenka birno ev herdok (  Axa  ) Şiyan firokeka

ji corê elîkopter bêxin ya leşkerê ingilîzî û pşhtî vî Şerî dengo 

navêt van herdok ( Axaya ) çon li deverê

______________________

.

.

Honermendên Devera Gûlîya

.

1..Naîf ....Keşhanî

.

2..Silêman...Gûlî

.

2..Emced..Gûlî

.

3..Hekîm.. Nizdûrî

.

4..Ferîq ...Êk Maleyî

.

5..Elîyê ..Kewê

___________________________________________

.

.

Do kelêt bi navo deng li Devera Gûlîya hene

.

1..Kela  Şhabanîkê

.

2..Kela  Bêmanê

___________________________________________

.

.

Navêt Gûndan Lî Devera Gûlîya

_____________________________________________

.

Komelgeha Bêgûva

_____________________________________________

.

.

1..Kûrka..........Yekemîn Gole jî derê tivenga Pêşmergehî derkeftî 

li vî Gûndî bo û destpêka Şhoreşha 26 Gûlanê..di
nava vî Gûndîda 

15 Pêşmerge têne dorpêçkirin ji layê leşhkerê sedamî ve û hêzeka 

gelek mezin dojminî inande ser Pêşmergehî li
vî Gûndi lê Pêşmergehê 

Qehreman dest dane tivengêt xo û Şerê PRATÎ ZANÎ û Şerê Mano Nemanê 

li gel dojminî kir û
bo Çend demjimêreka vî Şerî vekêşha heta ew Pêşmergêt
 
Qehreman Şiyan xo ji destêt sixorêt dojminî rizgarken
bêy ko dilopeka xinê 
di
 tibla Pêşmergehekî bi hêt di vî Şerî da pitr ji 50 heta 70 leşhkerê sedamî 

hatine koştin û birîndarkirin              
26-5-1976 

_____________________________________________

.

.

2...Bîlê Canê  3...Nerîmkê    4...Avhê    5...Dêmka

.

 

6...Soryê   7...Sîlê   8...Şîdînê   9...Şîlanê      10..Sîrkotkê

.

11..Keşhanê  12..Nîzdorê   13..Barholê    

.

 

 
16.Behnîne  17..Dêrîşhkê
  18..Gofkê     19..Rîsê

.

   

20..7Tenin .  21..Kanîya Tîya  22..Banyê   23..Zîrêze

.


 

24..Rêwanê    25..Gîrê Bîyê   26..Şhîvê  .27.Sêrkê Bêsile

.

  

28..
Êk Mala Sîlê  
29.Şhlînê 30..Pelgishke

. 

 

 

31.Xîndîk   32..Ava Xeraba 33.Afînkê  34.Nava Toîk

Batîfa Centerè Nahîyè

. 

 

______________________________

Navêt Şehîdên Devera Gûlîya

.

.

Devera Gûlîya gelek Şehêd hene belê heta noke
 
me hewîl dan hemîya dest xo ve bînîn
lê heta 

noke me eve  bi dest xove Êxstin heta tîmamîya 

wan di gehne me bi harîkarîya hevalan

.

.

1.Seado Kûrkî  2.Fetah Gûlî   3...Hemze Selîm  4.Mîxawîr Şîlanî

.5.WahîtSelîmTaha   6.Şewket Teyîb Taha  7.....Mesût Teyîb Taha

. 
8..Mîhemed Bêgvî    9.....Elî    Bêgûvî     10..Mesût Nayîf  Mîstefa

.

   

11....Nadîr Zûbêr .....Bîlêcanî    12....Ferec Zûbêr ....Bîlêcanî

.

  
  
13....Hekîm Erîf Sîlo  ..Bîlêcanî 14....Mehmût Hemîd ...Bîlêcanî

.

   
 
15....Cergîz Taha .........Bîlêcanî   16....Nasîr Ebo Zêt ..Bîlêcanî

.

    

17....Fatah Serhan ....Bîlêcanî    18....Brehîm Hecî Ezo....Rîsî 

.19..Xalat Yasîn .......Rîsî 20..Yasîn Feqe ......Rîsî  21Cehfer Feqe ..Rîsî 

.


 
22...Mehemet Salîh Zemîn ..,,Rîsî    23...Sadîq Şahîn ...Rîsî

.

24...Hemze Sadîq ......Rîsî    25...Îsmaêl ....Keşhanî 

.

    

 

26...Ehmed Hecî Hûsên  27...Abdûrehman Hecî Hûsên

.

 

 

28...Avdel  Sîto ....Sîlî 29..Hûsên Dêrîşhkî 30..Adîl Avîhî    

.

31.....

______________________________

.

.

 

Zûr Sipas Ji Bo Harîkarîya Van Hevalan

Pêzanîn FERHAD BAMERNÎ

Pêzanîn  Honermend  Emced Gûlî

Pêzanîn  Ekrem Elî Gûlî

Pêzanîn   Serbest Zaxoi