Çend pê zanînek li ser Devera Nêrwya

.

Navêt Gûndan û jiyana wan li ser çibo

Foto        
.

.

Kela Nêrwe 366 Xorfene û Bî Tînê Êk Dergeh Dî Çîtê

.

.

multicolor/alijn94.gif

.

.

Lî Vê Deverê Çîyayek Heye.Bî Navê ...Çîyayê Merîn

.

.

multicolor/alijn6.gif

.

.

Honermendên Devera Nêrwe

.

1....Mitî Xan

.

2....Mehemedê Mitî Xan

.

3....Zêro

.

4....Mesud Ebdî

.

5....Sebrî Mecîd

.

6....Şelam Bêboyî

.

7....Necmedîn Elihî

.

8....Behcet Salih

.

9....Salihê Mîkaîl

.

10....Tahirê Elehî

.

11....Mecoyê Karûkî.

.

12...Dilşhad Nêrwyî

.

13.Senaan û Kenaan .Eve Herdok Bîrayêt Êkîn

.

14...Nazîk Nêrwyî

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

Navêt Gûndan Lî Devera Nêrwe

.

multicolor/alijn67.gif

.

1....Nêrwe

.

multicolor/alijn67.gif

 

.

2....Karûkê --Honermendek Dî Vî Gûndîda 

Tête Nîyasîn Bî Navê
..
Mecoyê Karûkî

.

multicolor/alijn67.gif

 .

 

3....Nêrwa Jêrî.......Vî Gûndî  Fele Têda Dîjîn

.

multicolor/alijn67.gif

 

.

4....Sînya

.

multicolor/alijn67.gif

 

.

5....Bêroman

.

multicolor/alijn67.gif

 

.

6....Wêle...Kanî Pînk....Ev Gûndejik Yê felane

.

multicolor/alijn67.gif

 

.

7....Şhîvîyê

.

multicolor/alijn67.gif

 

8..Eleh..Dî Vî Gûndîrajîk ..Felew Bîsîrman Herdok Têda Dî Jîn

.

multicolor/alijn67.gif

 

.

9....kero.....Ev Gûndeijk Yê Felane

.

multicolor/alijn67.gif

 

.

10..Bêznor

.

 

multicolor/alijn67.gif

 

.

12..Kare..Ev Gûnde Yê Navdare Bî .... Gelek .... Ya Lê Heye

.

multicolor/alijn67.gif

 .

 

13..Zêwe ...........Leqa 1    Lî Vî Gûndîbo

.

multicolor/alijn67.gif

 .

 

14..Zêwa Serî .....Ya Şehîd Hesen Selîn

.

multicolor/alijn67.gif

 

.

15..Zêr.Vî Gûndî Gelek Xîzînêt Zêra Lê Hatîne Dîtîn

.

multicolor/alijn67.gif

 .

 

16..Kanî Sarkê

.

multicolor/alijn67.gif

 

.

17..Bêbo .........Gûndê  Şhokrî Nerweyî

.

multicolor/alijn67.gif

.

18..Spêr...........Evî Gûndî Gelek kesan Lê Hebon

.

multicolor/alijn67.gif

 

.

19..Bêtfe......Evî Gûndî Gelek Honermend Lê Hebon

.

multicolor/alijn67.gif

 

.

20..Sernî...Ev Gûnde Yê Bî Navo Deng Bo Jî Beko
 
..Kîçkêt Can Gelek Lî Vî Gûndi Hebon

.

multicolor/alijn67.gif

 

.

21..Saka...Evî Gûndî Aveka Gelek Tezî Hebo û 

..Giz û Nêrgîz ..Gelek Lê Hebon

.

multicolor/alijn201.gif

 

.

22..Dûtaza

.

multicolor/alijn67.gif

 

.

23...Hîrkash

.

multicolor/alijn67.gif

 

.

24..Dîzge....Eve Gûndê Şehîd Abdulwahîd  Nêrweyî   

Mamê
CEGERXWÎN Aveka Gelek Tezî Yal Vî Gûndî Heye u

.

Ev Gûnde Deşhte û Honermendekê Bî Navo Deng Honermend ....

Mîtî Xan..û Korê Wîjîk Honermende Bî Navê
Mehemedê Mîtî Xan

.

 

multicolor/alijn67.gif

 .

 

25..Carmenda...Ev Gûnde Dî Kevîte Herêma Hekarîya

.

multicolor/alijn67.gif

 

.

 

26..Şîlîko.Ev Gûnde Dî Kevîte Herêma Hekarîya

.

multicolor/alijn67.gif

.

27..Erij..Ev Gûnde Dî Kevîte Herêma Hekarîya

.

multicolor/alijn201.gif

 

.

Pîsyar  FERHAD BAMERNÎ

.

Bersif  û  Pêzaînîn..  TARIQ  REMEZAN  MELKO  NERWEYÎ

.

Bersif û  Pêzanîn. Erkan   Nêrweyî. Tête Nîyasîn Bî Navê

CÎGERXWIN

.

.

Bersîf û Pêzanîn... Hejar Nêrweyî....Tête Nîyasîn

.

 

.
@ û Kûrdîstan
Kûrd

.

.

gl13.gif