çend Pê Zaninek Li Ser Devera Neheliya

.

Devera Nehêliya Di Kevite Roj Helatê Bajarê Amediyê

.

.

multicolor/alijn67.gif 
Foto

multicolor/alijn67.gif

.

.

Devera Nehêliya  14  Gunda Bi Xovet Giritin

.

Navêt Gundan

..

.

1...  Resh Ava

.

2...  Berçi

.

3...  Siryê

.

4...  Drgini .Ev Gunde Yê Kiristiyana Ne

.

5...  Krko

.

6...  Benavê

.

7...  Sergelê

.

8...  Dêrê

.

9...  Kanê

.

10.. Mêristek

.

11.. Dêrelok

.

12.. Gaherzê

.

13.. Sigêrê

.

14.. Bilava

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

Navêt Honermendên   Devera Nehêliya

.

.

1...  Bendewar  ..........Nehêli

.

2...  Mehemed Tiha ...Nehêli

.

3...  Mihsin Krkoyi....Nehêli

.

4...  Selman Drgini.....Nehêli

.

 

multicolor/alijn67.gif

.

.

Pê Zanin  FERHAD BAMERNI  

 

multicolor/alijn67.gif