Foto

Çend pê zaninek li ser

.

 

DEVERA RÊKANÎYA

.Axayêt  Devera Rêkanîya

.

 

1... Mehemed Kelhê Rêkanî

.

2...  Emer Xan Rêkanî

.

multicolor/alijn67.gif

.

Honermendê binavo deng û deng 

xoş li Devera Rêkanîya

.

1....  Şûkrî Bêsepî 

Glitterhartjes20220(12).gif         

multicolor/alijn67.gif

.

Melayêt navdar li devera rêkanîya 

1....  Mela Mûstefa Rêkanî

.

2....  Mela Îslam

.

3....  Şêx Abdilhemîd Rêkanî

.

multicolor/alijn67.gif

.

Navêt gûnda li devera rêkanîya

114xf0if.gif

1..Sîtaye 2. Sîdan 3.Reshbraxa 4.Çamê Cî 5.Şhaja

.

 

6. Sarkê 7.Dûhîk 8..HadÎsava 
9..Kokare
10. Bezale

.

 

11.. Bebakrê 12.. baxala 13..  Bê Sapê 14..Awra jûri

.

 

15..Awra jêri
16..  zewa 17..  haswike 18...  delba
1

.9.. 

mavata 20..  kania jori

mavata

20..  kania jori

 

20..  kania jori

 

21.. gizatke 22.. Nhesh

. 

23.. Kavelka
24.. Bîane 25.. Hora 26.. Hîl 27.. Artoşh

.

 

28..Z
ewkê 29.. Banesra
30..Hose 31. Reşhma 32.senje

.

 


33.Ş
hamkê  34..Hîshe  35. Mle Maidanê  


33.Ş
hamkê  34..Hîshe  35. Mle Maidanê  

 

36...Sep37.Razga38.Daîelkê 39.Holîana

.

 

40.Beda 41.merwanes42..mazia jori 43..mazia jeri

.

 

 

44..shiva raza 45.pira sen

.

46.Gavrona.
47.Bawan 48.sorian 49.heriashke

.

 

50.W
araxal 
51.. Garave 52.. Bekrob 53..Xalka

.


 

 

 

.

 

57..
mamisa
58..keriadere 59.. banestan 60..biare

.

 

61.. M
ezy  62 Raba  63.. Mazer 64..Pesht Bremke

.

.

.

54..Bar Şhkafte 55.. gohika demia 56.. hnesh

multicolor/alijn67.gif

 

.

Nvdartirîn çîyayêt  devera  rêkanîya:

1....  Çîyayê. Linky nêzîkî 2600 mêtra yê bilinde,

.

2....  Çîyayê...... Sîke Waraxal

.

3....  Çîyayê ..... Kûrejar

.

4.... Çîyayê..... Gova kare

.

5....  Çîyayê.... Bîrava

.

multicolor/alijn67.gif

 

.

Navdartirîn  rîbar li devera rêkanîya:

1......   Rîbarê çemê cî

.

2......  Rîbarê rûwê şîn   yanko  ava şîn

.

multicolor/alijn67.gif

.

Gelek  kanyêt navo deng hene wekî  roos-rose-4.gif

1...  kanîya Hora

.

2... Kanîya Biazonkê

.

3.... Kanîya Bêjala,

.

4.... Kanîya Şhamkê

.

multicolor/alijn67.gif

.

Pisyar û hindek pê zanînîn

.

  
FERHAD BAMERNΠ 


Pê zanîn û harîkarî  ..

Mehmûd Abdûlhemîd Abdûlxaliq   Rêkaî

.

.

 

multicolor/alijn67.gif