.

 

Çend Pê Zanînek Lî Ser   DEVERA SÎNDÎYA

.

Navêt Gûndan û Jîyana Wan Lî ser Çîbo

 

.

.

Lî Devera Sîndîya 2 Gelyêt Bî Navo deng

.

Hene........Gelyê  Senatê  û  Gelyê   Pîs Axa

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

Devera Sîndîya 104 Gûnd Lê Hene

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

Navêt Gûnda û Îcaxa Lî Devera Sîndîya  

171541vlphf68qf5.gif

 

Derkar Gundakè Mala Acamèye û pè dihètin ji 14 Babka

 

1-Mala Hocay

2-Mala Xalifay

3-Mala Shahbazi le Gunde Bercehe (Turkiye)

4-Mala Shexe

5-Mala Bohtiye

6-Minini

7- Mala Yousife ( Gunde Merge)

8-Mala Tahi

9-Mala Axoy

10-Mala Brahimi

11-Mala Bozey

12-Mala Shenge

13--Hedriş ( Gunde Hedrîş Le Turkiye

14...Kokiti ( Gunde Kokite Le Turkiye)

 

Mala Acammè (îcax)

1. Derkar

2. Bandro

3. Banka Mala Shexe

4. Merge

5. Minini

6. Banka Mala Hocay

7. Banka Mala Axoy

Pesaxa (îcax)

1...Ava Gize

2...Bazingira

3...Petrome

4...Kirkiranke

5...Keloke

6...Gundoke

7...Grk Sindi

8...Grk Ya Haci Islami

9...Darhozane

10.. Marsise

11...Gewrîke

Sofî (îcax)

1...Bibila

2...Hewlehe

3...Cemke Dela

4...Zorava

5...Be Shelke

6...Derinke

7...Barkavere

8..Karpete Bileka

Benestanî (îcax)

1...Berzire

2...Karne

3...Mutifa

4...Kizave

5...Rabanka

6...Hewreze

7...Hawshine

8...Dashtmasake

9...Dashatmasek Mela

10..Dahleke Gundik

11.Dahlek Malek

12..Cem Mishko

13..Dornex

14..Desht Masek Çhem

Çonekî (îcax)

 

1...Mamisa

2...Sindava

3...Yosif Axa

4...Gundik Ayub

5...Bexabare

6...Ser Silavke

7...Karpete

8...Karpete Mala 3abushi

9...Alshke

10..Dasîkê

11..Gelî Dergel

Mcolî (îcax)

 

1..Qasroke

2...Mergashishe

3..Xerabe

4..Sorink

 

Nery (îcax)

 

1..Derkar Nery

2. Gundik

3. Dercela

 

4--Dahlik

 

5..Stavlan

 

Mamizdenî (îcax)

 

1...Behrava

2...Terike

3...Terik Erab

4..Terik Smo

5..Keberoke

6..Tawke

7..Xerababke

8..Emer Axa

 

9..Teriq Hassan

 

10.. Xilafte

 

11..Bacile

 

 

Shivamenî (îcax)

 

1..Xwake

2..Bagoltke

3..Teka

4..Ber Kavri

5..Spindaroke

6..Xerxabka

7..Zewke

8..Avganî

 

9..Serko

 

 

Bosalî (îcax)

 

1.Bosalè

2. Zewka Boselè

Sheranshî (îcax)

 

1..Sharanshe

2..Behere

Nourdini (îcax)

 

1. Nourdina

Perexî (îcax)

 

1...Perexê

18 Gondèt Mesîhîya yèt Devera Sindîya

1...Biglale

2...Elanîsh

3...Derashishe

4...Senate

5...Sharansha Felaha

6...Bersive

7...Levo

8...Hizawa

9...Nafkandala

10...Bacowae

11..Êrê

12..Deshte Texê

13...Behnone Sîndîya

14..Mergasora

15..Piraka

16..Benaxre

 

17..Der Abon

 

18..Pusht Khabur

Hozanvan.. Bedirxan Sindî

Honermendèn Devera Sindîya

 

1....Serbest Boselî

 

2....Abdûlsitar Boselî

 

3....Hashim Boselî

 

4....Heval Îbrahîm Miçolî

 

5....Mèhvan Sindî

 

6...Adil Sindî

7..Honermend Eyas Yusif tète niyasin Eyaz Zaxolî

 

Eslè xo Sindîye û ji Îcaxa Pisaxa ye

Sopas ji Malperè Pèshmerge bo Kekè

 

Hekar Tahir Sindî

 

Ev pèzanîne li ser Devera Sindîya

 

 

Berhefkirîne bo Malperè Pèshmerge