== Bernamê Mêrg u çimen Gulê====Hollanda ==============Honermend Gulê
=== Mêrg u çimen Hollanda === ================Mehemed Silêvaneyi===

 

 

 

FERHAD BAMERNI Peyamnêr û Wênegir 

 Foto   

Bernamê  [ Mêrg û Çîmen ] û  bernamê ( KEVAL

li welatê  Hollanda
2003  Heta  18-12-2006 

  i202976082_92442.gif

 Em berdewam boyen   li gel vî bernameye 

me hewil da em pirekê avakeyen  dinav bera

revenda kurd li derveye Welatî  taybet  li welatê 

Hollanda û hindek cara me seredana
welatê 

Almanîya û
Belçîka jî kirye   25 Raport min li 

bernamê [  Mêrg û Çîmen ] inane
xarê  ji wan 

raporajî   navê çenda bêjim  
[1 ] li  gel honermend

dîyar dêrsim
[2]  Çopî  Kerkûkî  [3]
Elînd Doskî 

[4] Koma
zerdeşhtê kal [5] karwan kamil [6]  

beytû can  [7] Hozan Gûlê   û 13   raport dinava 

daweta da  

multicolor/alijn67.gif

Pêşkêşkera vî bernameyî despêkê .

Sîpel Benavî
.Pashi bo Befrin Mayi

Bernamê KEVAL  li Kurdistan Tv 

  i202976082_92442.gif

Em berdewamboyîn li gel bernamê KEVALem Şîyayen 

 
[20]
Raporta bînîne xarê li vî bernamejîk  
ji wan

Raoprta   hindek li gel honermenda  [1] Hozan Canê 

[2] Xelil Xemgin [3] Xeyro Abas  
u raport li nav

Daweta û jîyana penabera û li kempa 18-12-2006  

Bernamê  KEVAL bi  dûmahîk hat  li KURDISTAN TV 


multicolor/alijn67.gif

3 salan me xizmeta van herdûk bernama kir û bê 

beramber hemî ji berîka xo û kamîra
xo û li gel 3 

wênegira Ewjîk 2 birayêt min û xoşhka min di
van 

3 salanda ew parê min li
van raporta xeric kirî û 

rewanekirna kasêta bi Kurdistanê û kirîna kasêta
 
û panzîna t
rombêlê 
2500 Euro .45 raport li herdok 

bernama hatine xarê Bernamê .Mêrg û Çîmen.û.

.KEVAL 

ez neyê peşêman bon ko min ev xizmete kirî u bê 

beramber û ev 2500 Euro min ji
berîka xo dayin....
 
serê min yê bilind bo li dev keso karêt min û welatê 

min  eger çavê
min li malê dûnyayê ba min ev 

xizmete net kir bê beramber

multicolor/alijn67.gif

Peyamnêr FERHAD BAMERNΠ  

roos-rose-4.gif

Wênegir     CWAN     BAMERNΠ

  

             ARI  BAMERNΠ 

  GlitterRose1.gif

            EVÎN   BAMERNΠ 

  7723g3xpbaemja.gif

multicolor/alijn67.gif

Lî Domahîkê Mîn Ev Kenalejik Hêla Pîşhtî 3 Salan 

û Bê Beramber Jî Berîka
Xo Mîn Xîzmeta Vî Kenalî 

Kî û 2 Bernama ....Mêrg û Çîmen û KEVAL 

Pîtîr jî 2500 Euro Dî Van 3 Salada Mîn Jî Berîka Xo
 
Serîf Kîrîn Beyî
Ko Sentekjik Bo Mîn Bî Zîvrîteve

Erê Ma Heta Kngî Dê Xîzmeta
Van kenala Keyên

Jî Berêka Xo..?

multicolor/alijn67.gif

===Koma Zerdeshtê Kal Zinê Botani====Mêrg u çimen==== ======================
=====Canê Bernamê Keval==== =======

 

 

 

 Bernamê Elhoyên Çîya 
 
 
Dengê Pêşhmerge

    Li    Duhok Tv

Foto            
   

multicolor/alijn67.gif

Mizgînî bo pêşhmergehê kevin li welatê hollanda 

bernamê Elhoyên
Çîya. dengê pêşhmerge   bi

Zindî.. sopas bo rêveberê  K.tv   Duhok kekê xoşhnaf 

derfet dame kû em bi karê xo rabîn û
raporta li gel 

pêşhmergehê kevîn çêkeyn û xebata wan û zehmeta

wan bi gehînînê..her
Parçeka kurdistanê bi rêka 

Dûhok.Tv
ez amademe xizmeta vî bernameye bikem 

û dengê wan 
Qehremana û wan welat parêza ewên 

xo gorî axa kurdistanê kirî..zehmeta wan berî  bimirn

 û
em bêjîn  mixabin  filan pêşhmerge gelek yê zîrek 

bo bila em pêşhmergehê xo bideyne naskirin
berî 

mirna we.ez yê amademe xo zehmet bidem  û dengê
 
van  welat parêza bigehînme her
Qûlaçeka dnyayê 

bi rêka
 DÛHOK TV

multicolor/alijn67.gif

Raporta  1 

i202976082_92442.gif

26-5-2006 me  raportek li gel pêşhmerge 

Fewzî Bamernî
 li welate hollanda  amadekîr Bo

 Bernamê Elhoyen Çîya  Dengê Pêşhmerge  

Fewzî Bamernî  li 1977 heta 1988 Pêşhmergebo

eve 14 sale li welatê hollanda

multicolor/alijn67.gif

 

Raporta 2 
  
i202976082_92442.gif

29-7-2006  Me xo gehande pêşhmerge 

Sedîq Koçer li
welatê hollanda dengo rengê 

wî  û xebato
xizmeto derbederîya bi çavên xo dîtî

 
1974  heta 1988 û
Noke li welatê hollanda dimînît

multicolor/alijn67.gifBernamê bişkivîn    

K.TV   DuhoK

   Foto    

Min xizmeta vî kenalîjîk kir û bê 

beramber ji berîka xo

multicolor/alijn67.gif

Ev bername yê hemerenge wek raport li ser 

jîyana penabera û pisyar li ser jîyana
kurdewarî

û pisyar li ser daweta li Ewrupa û li kurdistanê û
 
pisyar li ser hîvî ûmêda 

û eger  gencekî yan kîçeka kurd bewarnamek  

welgirt  û li ser zarvekirina Honermenda û

 Pêkenîn di nava vî bernameye da hene 

[ ez dê harîkarîya vî bernameye  kem li 

welatê HOLLANDA  

Peyamnêr Ferhad Bamernî

Wênegir.... Nîhad Bamernî...û..

.Arî Bamernî...û...Evîn Bamernî  
 

multicolor/alijn67.gif

Raporta êkê  1

17-6-2006 Me raportek li welatê Hollanda

  amadekir bo bernamê bişkivîn li DUHOK TV 

raporteka hemereng bo pisyar li ser daweta û 

zarvekirna Honermenda û bi karînana Mobîla 

di nav daweta da

multicolor/alijn67.gif

Raporta  dowê  2

21-7-2006  Raportek  me li gel   

Honermend  Elind Doskî 
Amadekir bo 

bernamê Bişkivîn 
li Duhok tv çend pisyarek 

li ser jiyana vî Honermendî li welatê Hollanda

 û çend stranek
kirne dîyarî bo bernamê 

 Bişkivîn

multicolor/alijn67.gif

Raporta  3

8-7-2006  Em amadeboyen li dîv daxaza  

malbateka kurd li welatê Hollanda  Emîn 

Oreyî  
Rojbîna herdo zarokêt wî Ewjî herdo 

cêmik bon û kiçbon li dîv Şîyanêt xo me 

raporek bo
bernamê  Bişkivîn  li 

DUHOK TV
A
madekir

multicolor/alijn67.gif

Rapotra  4

01-04-2007  Em amadebon li ahenga
 
newrozê li welatê Hollanda wek bernamê
 
Bişkivîn
K.TV DUHOK  Me raport li gel 3 

Honermenda çêkir  (1) Dîyar Dêrsim (2) 

ZOZAN
(3)  Beser Şahîn

multicolor/alijn67.gif

Me xizmeta bernamê bişkivîn li DÛHOK
 
TV kir li welatê Hollanda
bê beramber  

û nokejîk ez yê berdewamim li gel vî 

bernameyî

multicolor/alijn67.gif

1...Ahengêt newrozê li welatê hollanda bo 

DUHOK TV 
21-3-2008  Honermend ....

Şivan
Perwer ..Çopî li Bajarê Arnhem 

Hollanda

multicolor/alijn67.gif

2...Ahenga Newrozê Honermend 

Heval Ibrahim
...22-3-2008 li Bajarê 

Arnhem Hollanda

multicolor/alijn67.gif

3....Ahenga Newrozê ...Honermend 

...Elind û Beyto Can û Dastan û Leyla  

28-3-2008
li welatê Hollanda

multicolor/alijn67.gif

4....Ahenga Newrozê ...30-3-2008 

Honermend ...Hesen Şerif û Evina Welat 

û Rizgar Rencero....
li welatê Belçîka

===============
======Bernamê Keval Xelil Xengin ===== ==================

Stafê bernamê ...dorî welat...li kenalê

NEWROZ.TV
li welatê hollanda

Sami Feqi..berpirsê  satfi  li ewrûpa  Newroz tv

Şilan Sami.....Peyamnêr

Ferhad Bamernî.....wênegir 
Me dest bi karê xû kir  20-12-2007  çend raportek Me
 
rewanekirin û hatine xarê di bernamê ..
Dori Welat

..............................................................................

Raporta..1...

28-12-2007 li nav dawetekê û pisyarên bîneran 

sebaret kenalê Newroz tv

wênegir  FERHAD BAMERNI

.................................................................

Raporta...2...

Em amadeboyen li cejna Êzidîya li welatê Hollanda  2007

......................................................................

Raporta..3..

05-03-2008 Em amadeboyen li sefareta IRAQ li welatê 

Hollanda me rapotek li gel cenabê ..Sîyamend Bena.

.kir li ser rewşha kurdistaê û taybet li ser rewşha
 

penaberan     
wênegir  FERHAD BAMERNI

.........................................................................

Raporta.....4....

Me seredana çend malbatekêt kurd kir li welatê 

Hollanda û welatê almanîya peyva wan ji bû cejna
 
Newrozê û hîvî û Mêdên wan bû welatê wan

wênegir  FERHAD BAMERNI  2008

..............................................................................

Raporta...5...

08-03-2008 Me raportek amadekir bi helkeftina 8 Adarê 

roja jinan 50 afretên kurd li Hollanda bajarê Arnhem bi 

rêketin bû welatê ....Belcika ..
çend dîdarek me li gel kirin 

û pîrozbahî û peyva wan ji bû cejna Newroz

wênegir  FERHAD BAMERNI

...................................................................................

Raporta...6..

8-3-2008.....Em li welatê..Belcika ...amadeboyen li
 
ahengeka xêzanî bi helkeftina hatina cejna Newrozê 

ahenga wan hate wênekirin ji layê wênegir 

FERHAD BAMERNÎ
û çend dîdarek hatine kirin ji l

ayê ..Samî Feqî..


.........................................................................

Raport..7..

9-3-2008....Em amadeboyen li welatê Hollanda
 
bajarê Roterdam...simînarek li jêr nanîşanên .

dorstkirna ..Mûnomênt..bi fermî nasandina .cîno 

saîd kirina gelê kurd bi amadebûna ...Hari Van Bomil 

..parlemantarê Hollandi li partî Şhoşhalîst...û.

.Robîrt Soterîk..Noser û rojhelat nasê Hollandî

wênegir  FERHAD BAMERNI

...............................................................................

Raporta..8...

16-3-2008   Em amedeboyen li birewerya karesata
 
bajarê ( Helebçe ) li welatê Hollanda û li baylozxana 

Iraq û ji layê cenabê sefirî ve hatibo amadekirin u 

revenda kurd beşhdarîyeka başh kir di vê rojêda û 

bi helkirina Şhemalka li ber wênêt Envalkirîya çend 

dîmenek me girtin û paşhî me seredana bajarê Delft 

kir li wêrêjîk bîrewerîya Helepçe hate saxkirin me 

dîmenêt wêjik girtin bo kenale 

NEWROZ.TV  16-03.2008 Holllanda

wênegir  FERHAD BAMERNÎ


............................................................................................................................

CEJNA  NEWROZÊ ...li welatê hollanda

Agîrê Newrozê hate hekirin li bajarê .

Almere...û...Arnhêm
20-03-2008
Em Amadeboyen 

weko
NEWROZ TV  û ev Agire hate wênekirin li gel 

d
ehol û zûrna û dawet û dilan

wênegir  FERHAD BAMERNÎ

........................................................................

Ahenga Newrozê  li welatê Hollanda 21-03-2008

Em Amadeboyen weko NEWROZ TV  û ev ahenge 

hate wenekirin
Bejdarbona Honermendê Mezin..

.. Şivan Perwer.....û.....Çopî Kerkûkî

wênegir FERHAD BAMERNÎ

.............................................................................

Ahenga Newrozê lî Welatê Hollanda 22-03-2008

hate wênekirin bo NEWROZ TV

Amadebûna Honermend...Heval Ibrahîm....û....Dîyar...

wênegir  FERHAD BAMERNÎ

.......................................................................

Ahenga Newrozê   li welatê  Hollanda 28-3-2008

hate wênekirin bo   NEWROZ TV

Honermend     Beyto Can   û  Elind Bîrî  û  Dastan  û  Leyla

wênegir  FERHAD BAMERNÎ

......................................................................

Ahenga Newrozê   li  welatê  Hollanda 

 li bajarê Endhoven 29-3-2008

hate wênekirin bo NEWROZ TV

Honermend  Dijwar Zaxoli

wênegir  FERHAD BAMERNÎ

 

..............................................................................

Ahenga Newrozê  li welatê   Belcîka 30-3-2008

hate wênekirin bo NEWROZ TV

Honermend   Hesen Şerîf  û  Evîna Welat  û  Rizgar Rencero

wênegir  FERHAD BAMERNÎ


.....................................................................................

Smînarek bo çinar saed abdûla  wezîra karûbarê 

Şehîdan u Envalkirîyekan
hate amadekirin  li welatê
 
Hollanda li bajarê Almere 5-4-2008
em weko NEWROZ TV
 
Amadeboyen û ev simînare hate wênekirin ji layê 

FERHAD BAMERNÎ

........................................................................................

12-4-2008  Mîdya kurdî li welatê Hollanda korek bo

çend ..4..Hozanvanêt kurd amedekir emjî weko 

NEWROZ TV ...li wêrê amedeboyîn li dîv daxaza 

wana  û hate wênekirin ji layê  wênegir  

FERHAD BAMERNI
.12-4-2008 AMSTERDAM

............................................................................................

13-4-2008 Simînarek  hate ber hefkirin ji layê ...

komela birayetî..û.. mala kurd....bi birewerîya 

wexer kirna  Pêşhewa ...Qazi Mohemed....hate
 
saxkirin...em weko NEWROZ TV li wêrê amadeboyîn
.............................................................................................

18-4-2008  Pêşhangeha taybet ya Fotoxrafi Honermend 

Azad Leşkeri  li balyozxana IRAQ Li welatê Hollanda hate 

vekirin ji layê cenabê --Sîyamend Bena...em weko 

NEWROZ TV li wêrê amedebyîn  û hate wênekirin 

ji layê FERHAD BAMERNÎ 18-4-2008 NL

.................................................................................

Li dumahîkê min ev kenale hêla ji berko pştî vê 

xizemtê hemyê çi harîkarî nehate kirinê  eva min 

kirî bo vî kenalî bê beramberbo....?  ma dê heta 

kengî ji berîka xo xizmeta van kenala kem..?


==Bernamê Mêrg u çimen Hollanda Beyto Can=== ===========Beyto Can
==Bernamê Mêrg u çimen Hollanda ==Karwan Kamil == ======== KARWAN KAMIL HOLLANDA

FERHAD BAMERNÎ ..VÎN TV  HOLLANDA

 

     

 Li  rêkeftî 25-3-2008 ez weko wênegirek li 

 kenalê   VÎN TV hatime welgirtin 

multicolor/19.gif

Karê min heta noke bo vî kenalî kirî eveye

multicolor/alijn201.gif

1--- Ahenga Newrozê li welatê Hollanda 

29-3-2008 Honermend ..Dojwar Zaxolî

multicolor/alijn201.gif

2---Ahenga Newrozê li welaê Belçika  30-3-2008 

Honermend .
Hesen Şerîf  û Evîna Welat û Rizgar Rencero

multicolor/alijn201.gif

3--- Raportek li Ser Gûlêt Welatê Hollanda û 

Fîstevala Gûlan 26-4-2008

multicolor/alijn94.gif

 22-6-2008   li welatê Hollanda  konsêrtek 
 hate  amadekirin jibo çend Honermendan .

 1..Dîyar Dêrsim

 2..Honermend ...DÎNO

 3...Beser Şahîn

 4...Sason

 5...Koma Grava Rojê  ..ji Batmanê Hatbon

 FERHAD BAMERNΠ weko wênegîrekê VÎN TV 

 
ev konsêrte wênekîr û çend dîdar li

 gel wan Honermendan hatine kirin

multicolor/alijn201.gif

 4-10-2008  bi helkeftina hatina cejna remezana pîroz 

  VÎN TV  ahengek  amadekir bi bejdarbona van Honermedan

 1...   Honermend   Elind Bîrî

 2...   Honermend    Niyas Hewlêrî

 3..    Honermend ......................

 4...   Honermend .......................

 ev ahenge hate wênekirin ji layê 

  FERHAD BAMERNI ve

multicolor/alijn201.gif

 

                                  

 

 

multicolor/alijn33.gif

 12-10-2008  Kurdên anatolya navin ji bakûrê kurdistanê 

 lî welatê Hollanda konsêrtek amadekir
bi amdebona çend

 Honermendan ev konsêrte hate wênekirin ji layê 

 FERHAD BAMERNI ve bo VÎN TV

 1... Honermend ...Sayît Xan

 2... Honermend... Heme Hacî

 3... Honermend... Koma Xelîkan

 4.... Honermend... Mûrat

 5.... Honermend... Sosîn

 6.... Honermend.... Dîno

 

 

 

multicolor/alijn201.gif
 
 4-10-2008 Ahengek hate amdekirin bo çend

 honermendeka û Ev ahenge hate wênekirin

 ji layê wênegir FERHAD BAMERNÎ

1..
Honermend  Elind Doski

2..Honermend   Niyas

 3...  Roj Eli 

4...Shivan Akrey

==============================

27-12-2008  Bi helkeftina hatina serê sala ni 

VIN TV Ahengek berhefkir bo çend Honermendan

Ev Ahenge Hate Wênekirin ji layê FERHAD BAMERNI ve