çewa dî zanî kesê beramber hej te dket


bi giştî gencan rêkeka seyr heye bû derbirîna avîna xû ji bû regezê beramber, çi pênevêt jî ev çende ne rêkeka êksere belkû bi hindek pey u livîna dvêt hûsa bo hevala xû dîyar biket kû hejê diket

Image and video hosting by TinyPic

Çewa Dê Zelamê Xû Keyf Xûş Key ?

Erê ew çi tişte zelamî keyf xûş diket ? her ji kevin da hûsa dihête zanîn kû tiştê êkane yê zelamî keyf xûş diket ,ew jî girêdana hindek peywendîyên sûzdarî yên nehênîne ankû li pişt hevjîna xûra peywendîyê digel hindek afretên dî bi grêdet ,

lê gelek rêkên dî hene zelam pê keyf xûş di bît u hizra ev tiştê dest pêkê naket ji wan tiştakirîna hidek dîyarî yên biçîk u sade bû zelamî li hindek helkeftina dê dlê wî xûş ket u hest pêket ko tû gelek giringîyê pê didey

derkeftin bû hindek geryan u jivanêt romansî li rojên bêhin vedan dê wî dil xûş ket u avîna wî bote zêdeket

her delîveka bote bi helkevît hewil bide mifay jê werbigre u bû derbirîna avîna xû bû wî bi karbîne, wek hinartina namên ciwan demê yê ji te diwîr

gelek caran zelam hez naket xû li ser serê te mazin biket , lewra hin cara hindek karaên malê pê bide kirin wek înane xar ya tiştekî ji cihekê bilind

digel mezinbûna jîyê wî hez diket berdewam li dev wî bî u pitir giringîyê pê bidey lewra herdem li ber xizmetaî bi raweste u ya aram be di gel wî

Image and video hosting by TinyPic

Bûçî Afret Xû Xar DiketDemê Bi Rêve Diçît ?

Xûdayê mazin mirov bi herdû regeza yên afrandîn u gelek cîyawazî yên kirîne di navbera wan da ...ji wan tiştên her regezek pê dihête cîyawaz kirin , di gelek vekûlînêt zanistî da bi aşkeray egerê wan hatîye dîyar kiringelek kes hosa hizir dikan kû xo hejandin u xarkirna afretê li demê rêveçonê corekê nazdarî yane li def wan dako laşê wan yê serinj rakêş bit zêdebarî gelek boçonêt dîlê zana gehiştîne wê çendê kû xo xarkirna afretê li demê rêveçonê hikmetek têda heye ji dev xodayê mazin awjî jiberko leşê wê pitir şîyanêt heyn bo paqij kirna xwînê dê mêlakan da li kiryara henasedanê da , lê zelam kiwîr tir bêhna xû heldikêşît ko pitir wî toşî arîşên pîsbona heway diket ji layekê dîve hestîkên zelamî ji yên afretê mezintirin li demekî kû rêko pêk kirna wan ya cîyawaze , bo nimûne hewza afretê firehtre lewra wê pêtvî pitir xo wastîyanê diket li demê bi rêveçonê dako nekevît nek bû xo nazdarkirnê wekî gelek hizir dikendîan cemîl

Image and video hosting by TinyPic

Wesyetnama Aşqekê Dil Sûtî Bû Hemî Evîndara

Ger ez mrîm min dinav tabîteka reş da bi dann, dako bizann kû jîana min gelek ji wê tarîtr bû. û destên min jî bihêlne ser evraz çonlî ta vî demî hêşta ez negehştîme hîvîyên xû.
çavên min jê ne girin dakû bû hewe dîar bît ta domahîk çirke ji jîana xo ez li hîvîa yareka bê wefa bûm, û gorê min li ser çîayekê blind veşêrn çonkê hemî gava hîvîyên min mîna çîa di mezin u blind bûn
juberkû bext reşî hemî dema behra min bû lewra parçeka perûkê reş bikene hêma bû gorê min.
ez di zanm ji piştî ez di mirim kes nîne bû min bikete grî lewra parçeka befrê bidande ser serê min dakû demê di helît ew rondika bo min bibarînît
u li domahîyê...
 hîvîdarm hemî aşqên dil sotî pişkdarîyê di veşartna min da biken dako bi zann ewjî wekî min bê mirad dê ji vê dinyayê barken

dîan cemîl

Image and video hosting by TinyPic

Li ŞevaÊkê Evîndar Behsê Çi Diken

Piştî dû evîndar gehiştîne êk, li şeva êkê ji dehwata wan gengeşek di navbera wan da hate kirin bi vî rengî
 
Mêr: uuu sopas bû xûdê lî dûmahîyê xewna min bi cih hat
Jin: xûzî ez ji te dîrketbam ? 
Mêr: nexêr vê axiftnê dûbare nekeyeve
Jin: tû hej min dikey ?
Mêr: balê çi pê navêt
Jin: tû hizir dikey rûjekê ji min dîrkevî ?
Mêr:  nexêr çonkê ez neşêm
Jin: dê başe dê maçekê keye dîarî bû min ?
Mêr: belê û bi taybet bû rîyê te
Jin: pa tû bêjî rûjek bihêt u şeqekê bi danîe min ?
Mêr: nexêr çonkî ez ne ji wî corê zelaman me
Jin: erê ez dişêm bawerîa xû bi te bînm ?
Mêr:  belê
Jin: uuu xûştivîyê min....
 
piştî bûrîna salekê li ser şehyana wan dîsan gengeşek di navbera wan da hate kirin lê ev care bi şêwekê dî
erê te divet bizanî vê carê wan behsa çi dikir
gengeşa wan ya dest pêk ji binî bû serî bixwîne dê bûte dîarbît ka wan behsê çi dikir
Dîan Cemîl

Image and video hosting by TinyPic

Klîlka Dlê Afretê Destê Kê Daye ?

gencê romansî
di vî serdemî da ev corê genca pitr ji her corekê dî dşên xû nêzîkî afretê bken u 7ejêkirna wê bidest xûve bêxin , jiber hestên xû yên nazik u peyvên cwan. dîsan têgehştina xû ya rast u dirost bo avînê


gencê hûnermend
her gengekê arezoyeêa hûnerî li def hey mîna ( stran gotin , zarvekirin , şêwekarî, hozanvan u mozîkjen ...htd) dşên hijmareka zora kça bi hûnerê xû daxbar biket û sernja wan bxû bi rakêşît


gencê bawerî bxû hey
kiç 7ej gencê lawaz u bêhêz naket , berovajî ew gencê xodanê biryara xû u bawerîeka temam bî şîanêt xû hey , gelek yê bihaye lidev hemî afreta


gencê bîanî
vî gencî cihekî taybet li dev afretê heye, jiberko afret 7ez tiştê seyr diket lewra dê xû gelek nêzîkî vî gencî ket da tştên veşartî yên jîana wî aşkera biket u pşkdarîyê têda biket


gencê zîrek
çi pênevêt zîrekî u serkeftna mirovî di her bwarekî da dî 7ejêkrna kesên dewrober bidest ve înît , afret jî brêka xû nêzîk kirnê dê hewl det vê zîrekîyê bû layê xo brakêşît


gencê serkêş
afret hest bi ser bilindahîyê diket demê dibînît hevalê wê yê serkêşîa hindek mrovan diket çi li chê karî yan her chekê dîbît

Image and video hosting by TinyPic

Zelam her pitr 7ej hevjîna dwê dket

di bêjn serdemekî , zelamekî dû hevjîn hebûn u gelek 7ej herdûka dikir u çi cîawazî ne dikir navbera wanda, rojekê hevjînêt wî vîa wî bi jerbînn anko taqî biken ka pitr 7ej kîşkê diket , jiberko vê digot pitr 7ej min diket çonkî ez berî te ya înaym lê ya dîjî digot ne pitr 7ej min diket çonkî ez ya bi ser te înaym
herdo çûne dev zelamî u pisyar jêkir
camêrû tû pitr 7ej kîj me dûkey
zelamî bersiv da u gût
ez 7ej we herdûka dikem , çûnkî min hîn herdo bû dlê xû yêt înayn
dîsan pisyar jêkir
pa heke em herdo keftîne di avêda , dê li dest pêkê kîj ji me qûrtal key
li vêrê zelam ma bê deng u hizrêt xû kirin paşî gûte hevjîna xû ya mezin
7ormet ez dibêjm pîçekê tû ya melevavî

dîan cemîl

Image and video hosting by TinyPic

Bi girnje Çonkî Tû Afretî

Çonkî zîrekîa hemî zelaman na gehîte 3atîfekê ji 3atîfên dlê afretê

Çonkî çi zelamên zîrek nînn île dayka wî ji wî zîrektre

Çonkî afret bihatrîn tanca almasîe li ser serê zelaman

Çonkî meznahîa zelamî ji ya deyka wîe ( ji berkû deyka wîjî her afrete) anko her ji afretêye , lê meznahîa afretan her ji wê bxoye

Çonkî afret stêreke zelamî rohn diket u bê wê zelam çi tişta nabînît

Çonkî afret bhatrîn u cwantrîn dîarîe xodê zelam pê xelat kirîndîan cemîl

Image and video hosting by TinyPic

Ç bû Afretê bkey her ya nerazîe

digel bke kenî
dê bêjît tû drewa li min dikey
digel neke kenî
dê bêjît tû çi ji xoşyê nzanî

razî bbe li ser bryara wê
dê hizr ket tû yê bêhêzî
razî nebe li ser bryara wê
dê hizr ket tû di wê nagehî

xû ciwan û rêkopêk bike
dê bêjît ma te çi şolêt dî nînn
grngîyê bi xû nede
dê bêjît to kesekê kevnî

ger jivanê xû gîrobî
dê bêjît çi tişt ji çaverêkrnê nexoştir nîne
lê heke ew gîrobît
dê bêjît az jiber mal gîro bûm

ger berê xû bi deye kiçeka dî
dê bêjît her roj tû yê bi dîf êkê ve
lê heke êk se7kete wê
dê bêjît maçîe ( mû3cibêt ) minn

ger ew baxvît
7ez diket gohdarîa wê bikey
ger gohdarîa wê bkey
7ez diket tû baxvî

gelek seredana wê bikey
dê bêjît tû bû min dîn bûy
kêm seredana wê bike
dê bêjît tû çi grngîyê bi min nadey

dîan cemîl

Image and video hosting by TinyPic

Dêmê te xûdîka cwanîa teye... vêca bi parêze

xatîna hêja
ya berdewam be li ser çavdêry kirin û parastna serûçvên xû bi rêka danana maskên dhêna drost krin ji madên sroştî
û btrîn mask ji jbopaqj krin û bhêzkrna pîstê seroçava
maska trî
kû ûêk dhêt ji 10 dnkêt trî ewjî pştî berka jê di înîe der dgel keçkekê çayê yê hingvînî û keçkekê (şûfan)ê yê hwîr krî paşan dê hndek çipkêt ava fêqî keye nav û baş têkel key
demê berhev dbît bû bikarînanê dê bû mawê çarêkekê hêlîe ser pîstê dêmê xo paş dê bi ava thên şîr şoy û li domahîkê dê bînî pîstê seroçavên te zor yê cwan u paqj boy gelek cîawaz ji berî hîngê


dîan cemîl

Image and video hosting by TinyPic

Fend û Fêlên Afretan

gelek cara afret penayê dibete ber bkar înana hindek hîle û fend û fêla dako xû li ber zelamê xû şirîn bket
ji wan fêla
ger pêkve bi çine bazarî bû krîna cilka, ji qesta dê xû bi hindek parçên peroka ve mjîl ket dako zelamî gîro bket
dema bzanît zelam yê li pêş têlevzyonê dê hêta ber şaşê û pisyara tştekê dî jê ket btnê da sernca wî bi rakêşît
demê seredana malên heval û kesokarên zelamê xû bket dê gelek xû xemlînît dako ew mal bêjn flan kesî hevjîneka zûr jwan ya hey
hindek cara bê eger dê kete kanî bes da zelam bêjtê te çîe u digel baxvît


dîan cemîl

Image and video hosting by TinyPic

Afret di şêt kesayetîya zelamî nas biket ji cilkên wî

helbijartina cor û rengên cilka ji layê zelamî ve di hêt ji kesayetîya wî her kesê zewqek heye û ew zewqe kesayetîya wî nîşandit lewra da pêkve çend kesayetîya nes bikîn :

 1. ew zelamê gelek bihîratî û gingîyeka zîde pêdet heta cilkên xwe helbijêrît ew xodan kesayetîyeka gelek hez para û balê dunyayê di ket û hez dest helatê di ket lê çi dahênan dev peyda na bît .

 2. ew zelamên herdem kaboy û cînza û siportî cilkên gelek zir zirk û tijî reng di ket ber xwe ew hez di ken xwe nîşa xeilkê bi den û gelek mezinahî yal dev hey demê xwe hemîye beêash di bet .

 3. ew zelamên cilkên ne li dîv jîyê xwe û cihê karê xwe di ken ber xwe ew pitir kesekê aşopî ye hez di ket di gel rabordwyê xwe bi jît .

 4. ew zelamên modêlên cilkên wan  kevin anko ne li dîv demî û şarstanîyetê di çin ew xodan kesayetîyeka şermînin û pitir hez di ken tinê bimînin li heman dem kesên gelek xwe girtîne û dil paqijin û gelek bixêzana xwe ve girêdayne .

 5. ew zelamên cilkên wan rengên nazik û ciwan û meqîl di kene ber xwe li heman dem da modêlên wan li dîv demî û şarstanîyetê di çin ew di hên nîyasîn kesayetîyeka rast û nerim di jîyanê da û bi sanahî di şen têklahî di gel bi key û ew pitir demî xwe şul û karî xwe . 

ehmed ebdulletîf

Image and video hosting by TinyPic

Jinên bawerî bi xwe hey xodan bextekê spîne digel zelama

90% ji zelama rêzê li jina bi cor et u xodan bawerê digrn , gelek cara zelam hizr diken hevjîneka bê cor et u ya hejar bînît ku her axftneka zelam bêjît btnê belê bihêt ji layê wê jinê ve u hemî zelamînya xo li ser wê bi sepînît axftn tinê ya wî bît u jin tinê bo xizmetkrnê bît.

lê zelam gelek rêz u teqdîra jina bi cor et u xodan kesayetyeka bi hêz dgrn, eve jî diyar bo piştî (90%) ji zelama dan pêdan krî ko dbît cara hizra jina bê cor et biket lê ew pitr rêzê li wan core jinan digrn, ev çende dupat bo ji layê xiwandineka emrîkî ya nwî hatbo kirin, her wesa wê xowandinê amaje da ku dbît cara zelam xo dîr ket ji wan jina ewên her ji cara êkê req digel axvn lê ew reqatye pitr wê jinê bo dikte mereq çonke pitrya zelama hez li wê jinê diken ya xodan kesayetyeka bi hêz u bawerî bi xiwe hey u rê  nedt çi kesa yarya bi hest u sozê wê biket, çonke ew dizanît ka wê çi divêt.

eger jina bê cor et ya me liserî îşaret pê dayî hejêkrnê bidet bê beramber lê jina bi hêz hejêkrnê det di demê goncay da ka çendê werdgrt hinê det kengî vya nadet, liser wê çendêra hindek zelam hez dken biken hevîn lê pitrya wan hez naken xo pêve grêden taybet ew jinên di cihê bilinda kardiken u xodan bawername bi kurtî ew hizir diken eve hevrkye digel hêza kesayetya wî u zelamînîya wî, nimonejî em yê bi çav dbînn dinav civakê me da rêjeyeka bilind ji kiçên xodan bawername ewên di cihên bilinda kar diken yên mayên neşîkrî.

Jina bawerî bi xo hey xodan bextekê spîye digel zelama çonke zelam dbin eşqa u şeydayê wê u bawerya wê bo dibte mereq u jina bvî rengî çi dergehên gazinda bo naveket u pisyar li dîv pisyarê jê biket (ka te çikir, tu li kîve boî, gel kê boî, .. htd) u şarezayên tendrostya  deronî dupatkirin ew zelamên hevjîna wan xodan baweryeka mk u hêz bît ew yên serkeftî ne u pitr murtahn, çonke ew jin gelek daxaz jê naket dabo diyarbît ko zelam hejê dket çi cara hizr naket zelamê wê peywendîyeka dî digel jineka dî hey ew bixwe dizanît ka zelam xiyanetê lêtket yan ne bi şarezaya xiwe u jina bivî rengî çi cara xo liser zelamî na sepînît belê we diket hemî cara zelam hîvya jê biket heta razîbît ko şîpê biket.

çonke ew jineka girtye gelek zehmete zelam bişêt hemî tiştî jê bizanît lewra hemî dema dê bînî niwîkrneyeka berdewam ya lidef wî jinê heyî hemî roja ne wekî êke her rojeka têt ji yadî ciwantre liewra zelam dibît aşq u şeyda jibo dîtna wê.

Ehmed Ebdul letîf Hesam

Image and video hosting by TinyPic

Boçî kirasê Bîka rengê sipî ye ??!

ji berî çerxê bîstê rengê sipî yê kirasê bîka ne merc bo anko jina li roja dawetê ciwantirîn cil u berg li ber xo di krin her çi reng ba heta sala (1840) demê melîka birîtanîya (vêkturîya) hatî kirasê sipî li roja bîkanêya xo kirî ber xo gelek nazik û ciwan bo û deng veda di nav cîhanê gelekên dî çav lê kirin heta noke berdewamin, Sereray wê çendê gelek kumpanîyên cil û berga hewl dan rengên dî bînin di nav da belê rengê sipî ma ji hemî renga pitir daxaz li ser eve jî gelek ramana di det :

 1. hêma yê paqijî û zelalî ya jinê .

 2. rengê sipî grêdane di gel mejî di bîrhatinên xoş.

 3. bîk bi rengê sipî wekî frîşta û melîka dîyar di bît .

çîrokeka dî di bêjin demê cenga di nav bera eşîra û serok huza blind krina alayê sipî nîşana teslîm bonê bo , û ev çende gehşte jin înanê anko demê zava kiçekê di xwazît ji mala babê wê û ew razî di bin kirasê sipî hêma yê razî bona mala babê bokê ye .

Ehmed Ebdullatîf Hesam

Image and video hosting by TinyPic

Berdana jinê di çavê çivakî da , eger û gutin , vîyan û şikestin !

Li her demê berdana jinê di kevît guhê meda gelek pisyar di mêşkê meda xot helavên boçî?! di bît xîyanet kirbît ! di bît guhê xo ne da bît zelamê xo ! û bît ezmanê xo direj kir bît ! û..... htid , lê pisîyara ji hemîya gring tir ... erê easte jina berday nîv jine?

Berê xodana çavekî bo jina berday gelek ya reqe ya pire ji gazinda û loma û bê rêzgrtinê û ev çende ptir rê xuş di ket bi bîte parîyêkê xuş bo mirovên pirsî û gurg , birastî kes li ser xo qebîl na ket bi bîte ew parî eger ya bê dîn  ne bît ji hemî tîtal û rewştên çivakî dîr ne bît lê ji ber wê fişara deronî ya ji malê û civakî bi hevra bo peyda di bin û ne qebîl krina civakî bo evê jinê û grtina hemî derêka ko ji bin wê fişarê derkevît ew hesit bi şikestinê û bê omêdîya û tirsê di ket ko careka dî şîkrin dubare ne bît , jin i cara daxaza berdanê na ket eger bê omêdîya wê ne gehît kopîtika şikestinê û ne xuşîyê û êşê û jinê pişit jîyaneka pir ji zordaryê hesit bi tinê borandî.

Gelek egerêt berdanê heyn jiwana :

 1. Ne gringî pêdana jinê bo ( malê , zaroka , zarinê , cil û bergên xwe , paqijîya xwe ).
 2. Ne di êk gehiştina jinê û zelamî .
 3. Ne hesit pêkrina jinê bi tenahî yê û aramê di gel zalamî .
 4. Ne rêzgrtina zelamî bo jinê û berofajî .
 5. Ne gringî zelamî bi ber pisayetîya malê ji ( pêda wîstîyên malê û jîyanê û kêm amadebona wî li malê ş ne gringî pêdana zelamî bo jinê û zaroka ) .
 6. Bê bawerîya jinê bo zelamî ( hzirêt ko zelam evîneka dî ya dilî da ) .
 7. Zurrî jinê bo zelamî ( anko bi te'darî jinê bi den êkê ne bi dilê wê ) .
 8. Rewştekê zirab wek ( pir pêjî , dengê blind , qêjî , qesên ne xuş ) .
 9. Guhdana jinê bo deyka xwe yan kesên nêzîk bi her tiştekê ko zelam ture bi ket .
 10. Daxazên zur .
 11. Bê sebir bihêt tengîya jinê li ser barê hejarîyê , feqîrî yê , yan ne xuşî yêt gran û dirêj .
 12. Der êxstina nihênên malê bo derve .
 13. Xîyanet ( berê xwe dana jinê bo zelamekî dî ) .
 14. Guhdana gut gutka ji derve .
 15. Bê emrîya zelamî .
 16. Cîyawazîya asitê zanstî û rewşenbîrî .
 17. Gelek egerên dî .......  

Piştî berdana jin di qunaxên gelek zehmet ra di borît heta bi şêt careka dî xwe di gel wî seqayê û haletê xwe yê deronî bi guncînît û bawerî yê bo xwe peyda biket unke di serbora xwe ya pir ji xeletîya biket bi çavekê temaşey jîyanê bi gşitî û zelamî bi teybetî û bi şêt wê falatî yê pir ya zelamî bo peyda kirî .

Rastîya êkê : Zelamê roj helatî ne yên ber hevin jineka berday ewa di serbora xwe ya êkê da ne şîyay dilê zelamî xwe bal xwe bikêşît û çavên tijî biket sşikestin dîtî hevjînê di gel pêk bihêt .

Rastîya duwê : Arîşa zaroka ko gelek jin hene bihevin dest ji zarokên xwe berden û xizmeta zarokê zelamekê dî bi ket lê demekê wan zaroka bibînît dê bîra zarokên wê hête bîra wê eve jî dil tengî yê û arîşe ye bo peyd di ket .

Rastîya sîyê : Kes û karê jina berday û dewro ber qebîl na ken bi mênêt ne şîkrî tirs ji gutnêt xelikî .

Demahîk axvtin dî bêjîn (telaq ) peyveka biçîke lê pir zehmete bi hête gutin .

lewra xuşka hêja evê peyvê neke rêk ya çareserîya arîşa hergav arîşeka biçuk peyda bo gefa lê zelamê xwe bi key û bêjî yê (Min berde ) .

û birayê hêja berdanê hemî dema dumahîk careserî bi bîne her demî to bigên teng boy geva bi wê peyvên li hevjîna xwe bi key .

hîvî xazîn hemî jin û mêr bi eşiq û vîyan bi ser û ev peyve di jîyana kesê da peyda ne bît .

 

Rêveberya Malperî

Image and video hosting by TinyPic

Jinek daxaza berdanê diket ji egera îmêlê xo !

jineka misrî daxaza berdanê ji zelamê xo xiwast çonko zelamî daxaza woşeya nihênî ( Password ) ya  îmêlê jina xo xiwast, û jinka wî ewa ko borîna salekê ji şîkrna wê gelek bi vî daxazê herşî û goft û goweka dijwar digel zelamê xo kir.

zelamî ev daxaze kir piştî hizr bo peyda bo ko jina wî ya digel kesekê dî bi rêka entirnêtê di axvît û nameyên eşq û evînîyê yê digehin jina wî.

çend hewil hatin dan jilayê dadgeha (El Eskenderye) ve ko herdoka pêk bînin li domahîyê jin ya rijd bo li ser daxaza xo , nek (password)ê xo bidete zelamê xo û digot eve ji mafên mine û kesê maf nîne bizanît.

Hindî bimînî dê her bînî

Image and video hosting by TinyPic

Jin Dişêt Zelamê Xo Biket Bextewer tirîn Evîndar

piştî pisyar û dîv con hatî krin liser hez û vîyanên zelamî û ci pêtvîye jin biket da hezên zelamî têr biket zelam xo bibînît bextewer tirîn dildar li ser royê eredê, û pisyar ji hizar zelama hate krin bi peywendîya wan di gel jina û wan çi jêdvêt hemî li ser van hefit xalên li xwarê rawestîyan:

1- Çend reftarên sade lê pirî mana û nel hizra zelamî bin wek :-

* Jin zelmaê xo daxaz biket bon wan cihên hemî dema jivan dane hef ji berî dawetê yan demê êkem car hefnîyasîn peyda boy û hemî dema bîrhatinêt xo li bîra wî bînît.

* Li ber krina jinê hindek cil û begên tenig û tenik û ciwanîya leşê xo dîyar biket û cend bihênêt xoş li xo biket demê zelma di zivirîte malê û bi wî rengî bibînî dê wesa hizr ket ko yêl ser ewra di frît.

* Hemî dema saloxetên zelamî yên ciwan li bîra wî bînît bo nimone eger xo qemîsekî bo bkrît li ser rengêt çavêt wî bît dîyarî biket û bêjîtê ( Dilo eve li ser rengê çavên te yêt ciwane ) wîdemî zelam dê bi hezjê krina hevjîna xo hesît.

2- Destdaneka nel hzir

 Piştî zelam ji xew raboy çavên xo şîşitîn dê hêt ko cil u bergên xo li ber xo biket ji nîşkekêve hesit bi destdaneka hêdî û nazik u maçeka ciwan ji jina xo biket dê xoşî û şadîyê li zelamî peyda diket, û amoşgarîyek bo hemî jina hişyar bin gelek zelamê xo maci ken brêkeka nel hizra wan bît girnijîna jinê bi mac ve û bidengekî nzim û hêdî ( hej te dikem ) xoşîya here mezine bo zelama, û  ji bir nekeyn henbêzkrin dila şad diket û girêdana jinê û zelamî mokom diket.

Hizreka gelek xelt yal dev jina peyda boy ko zelam tinê gringîyê bi jinê den bo karê siksî bi şevê her demê xo têrkirin hemî tiştek bi domahî tên ne xêr wesa nîne zelam dixazît şeveka drêj ya tijî bi dest dan û vîyan û hembêz krin yan jin bihemî endamên xove.

Dipertoka (Ariste bo jina ) ewa hatî belav krin li emrîka binavê cewa dê serkefitinê bi desit ve înî di gel zelama (How To Secceed With Men) nivêserê vê pertokê dibêjît zelam hez li wan jina diken ewên we diken ko zelam bizînegehît kopîtika xoşîyê eger xo eve dijî hezên wî bin.

3- Rêzgirtina Kar û cihê Zelamî

Hemî dema zelema divêt rêzgirtin ji layê jinê fihêt û heza mezin heye xo bibînt rêveber û berpirsê ji malê ewe xwarnê û hemî pêdawistên malê peyda dikit,eger jinê ev çende li ber çav wergirt û hemî dema dest xoşîyê li zelamê xo kir bo ew serkeftinên bidest ve înayen eger xo biçîk û dê baştîr bît eger li ser wê çendê ra royê zelamê xo bi maçekê binexşînt wî demî zelam dê hest bi qaremanîyê kit çavên hevjina xo da .

4- Rêkdan bo Zelamî cara bi tinê bimînt

gelek caran jin dil teng dibit demê bo zelamî di axivit û behsê xo diket ka evro çi biserî hatye û dibînit zelam mujîlî yarîyeka etaryê bi mobaîlê yan her tiştekê di û gelek pê nexoşe hizir diket zelam pîteî pê nadet eve newesaye û neya diroste çonke zelam ji sergêjya karî û peydakirina pêdawîstên jyana rojane ji bo malê û hizirkirin bi peyda kirina paşerojeka geş ji bo zarokên xo pêtvî çend wextekê ye piçek bêhna xo bidet û piştî wê çendê dê zivirît wek hercar zelamekê bi wefa bo hevjînê negeleke eger nîv demjimêrekê bitinê bimînît çonke biroj mejyê wî mijîle û fişareka zoor ya liser hey liwra pêtvî çendekê ye xo mijîlî karekê biket ew hez lê biket divya jin piçek sevrê xo bikêşît û wê çendê bi asayî wergirit.

5-çavdêrya cil û bergên zelamî ji berî derkevît

bo zelamî gelek asane qemîsekê kevin liber xo biket û derkevit ji malê bo karekê bilez yê heyî lê divya jin evê xalê bigiringî wergirît giringyê bi cil û bergên zelamî bidet çonke jin wek şarezayeke ji bo zelamî ciwantir tişta dibînit û te3amilê li gel biket wek hejîn ne wek deyk birêkeka ciwan û cend gutinêt nerim ko zelamî hişar biket cil û berigên wî ne ciwanin û rengên wan li ser êk na hên, û eger jinê dît cilêt zelamî ciwanin baştire cend gutinêt xoş bêjît wek ( Dilo çavê xodê li te bît , Mashellah çend ji te dihên…. Htid ) ev çende dê xoşî û vîyanê peyda diket.

6- Li ber krina cil û berigên ko dil pê xoşbît zelama hez heye ko jin cilên wesa li berken ko dil pê xoş bît anko pîçek tenig û kurit tenik bin û eve ne bitinê li jora nivstinê bît conke zelam hevjîna xo dibînît ciwan tirîn jin li çîhanê da lewra hez diket jin çendek ji çiwanîya xo bo zelamê xo dîyar biket  wek li ber krina qemîsek tenig û tenik û çendek ji sîngî xo dîyar ket û pirça xo raket danko gerdena wê dîyar ket… htid.

7-Kenî û yarî dil gel zelamî

zelam hez diket hevjîna wî keyîf xpş bît û neya gritîbît çonke jîyan tinê ne kare beliko keyîf û xoşî û yarîne ma çewayê eger ew yarîyên ji derve dikeyn wek nokite suhbetên kenî di mal da bikeyn û şadîyê peyda bikeyn?

digel daxaza bextewerîyê bo hemîya hêvî xazim her kes xo bi bînît bextewertrîn dildar û evîndar digel hevjîna xo.

 

Ehmed Ebdullatîf Hesam

بۆچی‮ ‬نابیت ژن خۆ نێزیكی‮ ‬نهێنیێن زه‌لامان بكه‌ت؟

   
هه‌ڤژینان ژی‮ ‬ئاریشه‌یێن خۆ هه‌نه‌،‮ ‬زه‌لامان نه‌ڤێت هه‌ڤژینێن وان هه‌موو تشتان ژ ژیانا وان‮ ‬یا رۆژانه‌ بزانن و ب تایبه‌ت كا موچه‌یێ وان چه‌نده‌ و چه‌وا دهێته‌ مه‌زاختن،‮ ‬پتریا زه‌لامان دگه‌ل وێ بووچونێ نه‌ كو ئه‌و د ئازادن و ئه‌گه‌ر ژن هنده‌ك تشتان ژێ بزانن دێ كاره‌سات په‌یدابن،‮ ‬موچه‌،‮ ‬په‌یوه‌ندیێن دگه‌ل كچان،‮ ‬موبایل،‮ ‬په‌یوه‌ندیێن دگه‌ل مالبابێ و جهێ كاری،‮ ‬شه‌فبێری‮ ‬و‮ ..‬هتد،‮ ‬هه‌موو ب نهێنی‮ ‬دهێنه‌ ل قه‌له‌م دان‮.‬
فه‌رمانبه‌ره‌كی‮ ‬بۆ مه‌ دیاركر كو نابیت زه‌لام هه‌موو تشتان بێژیته‌ هه‌ڤژینا خۆ و گوت‮:‬‮ ‬ژبلی‮ ‬هنده‌ك تشتێن كێم نه‌بن،‮ ‬ئه‌گه‌ر هه‌ڤژینا من چ تشتان ژ ژیانا من‮ ‬یا كه‌سایه‌تی‮ ‬و تایبه‌ت نزانیت و ئه‌ڤه‌ ب مافێ خۆ دازنین و گوت ژی‮: ‬په‌یوه‌ندیێن من دگه‌ل هه‌ڤالان و بنه‌مالا من و فه‌رمانگه‌ها ئه‌ز لێ كاردكه‌م هه‌موو د تایبه‌تن و ئه‌گه‌ر هنده‌ك تشتان ئه‌و بزانیت دێ كه‌ته‌ ئاریشه‌یه‌كا مه‌زن و په‌یوه‌ندیێن من دێ هێنه‌ تێكدان‮.‬
وه‌لید ئه‌و فه‌رمانبه‌ر بوو كو ئه‌گه‌رێن نێهنیێن خو ڤه‌دگه‌رینیت بۆ وێ چه‌ندێ كو‮ ‬جاره‌كێ تشته‌ك ل سه‌ر مالباتا خو گوتبوو هه‌ڤژینا خو و ده‌مێ رۆژه‌كێ ئاریشه‌یه‌كا بچووك روودای‮ ‬هه‌ر ئێكسه‌ر ئه‌و نهێنی‮ ‬ل ناڤ چاڤێن مالبابا وی‮ ‬دان و گوت‮: ‬بڤێ چه‌ندێ ئه‌ز شه‌همزاربووم و ئێدی‮ ‬من باوه‌ری‮ ‬نینه‌ چ تشته‌كی‮ ‬بێژمه‌ هه‌ڤژینا خۆ‮.‬
دگه‌ل وێ چه‌ندێ‮ (‬ب‮) ‬زه‌لامه‌كێ 34‬ سالی‮ ‬یه‌ و هه‌ر حه‌فتیێ جاره‌كێ دگه‌ل هه‌ڤالێن خۆ قه‌ستا شه‌ڤبێریان دكه‌ت و تێكهه‌لیا كچان ژی‮ ‬دكه‌ت،‮ (‬ب‮) ‬دیاركر‮ ‬كو ئه‌و چ جاران خییانه‌تێ ل هه‌ڤژینا خۆ ناكه‌ت،‮ ‬به‌لێ نه‌شێت بێژیته‌ هه‌ڤژینا خۆ كو ئه‌ز دگه‌ل هه‌ڤالان شه‌ڤبێریان دكه‌م و بۆ خۆ زه‌وقی‮ ‬چێدكه‌م و ئه‌ڤه‌ پتر ژ ‮01‬ سالان ئه‌ز خودان هه‌ڤژین و من تێكه‌لیێن ده‌رڤه‌ هه‌نه‌،‮ ‬به‌لێ هه‌ڤژینا من چ ژڤان تشتان نزانیت و ئه‌گه‌ر بزانیت دبیت داخوازێن نه‌ره‌وا ژمن بكه‌ت،‮ ‬له‌ورا ژی‮ ‬ماده‌م من چ ته‌خسیری‮ ‬دگه‌ل وێ نه‌كریه‌ و هه‌موو كاروبارێن وێ برێڤه‌ دچن،‮ ‬بلا گه‌له‌ك مایتێكرنێ دژیانا من‮ ‬یا كه‌سایه‌تی‮ ‬دا نه‌كه‌ت‮.‬
ژلایه‌كێ دیڤه‌‮ (ج،‮ ‬ن‮) ‬دیاردكه‌ت ئه‌و نه‌مه‌جبوره‌ هه‌موو نهێنی‮ ‬و كارێن خۆ بۆ هه‌ڤژینا خۆ بده‌ته‌ زانین و گۆت‮:‬‮ ‬ئه‌ڤه‌ دورێن ده‌هـ سالانه‌ ئه‌ز خێزاندارم و هه‌ڤژینا من نزانیت مووچێ من چه‌نده‌،‮ (‬ج‮) ‬ئه‌گه‌رێن ڤێ چه‌ندێ زڤراندن كو وی‮ ‬خووشك و برا هه‌نه‌ و نه‌چاره‌ هه‌یڤانه‌ مه‌زاختنێ ل وان بكه‌ت و هنده‌ك ژ موچه‌یێ خۆ بۆ وان ته‌رخان دكه‌ت‮.‬ ئه‌ز چ جاران نابێژمه‌ هه‌ڤژینا خۆ داهاتیێ من چه‌نده‌،‮ ‬ب ڤان په‌یڤان عادلی‮ ‬ده‌ست ب ئاخفتنێ كر و گۆت‮:‬‮ ‬ژبه‌ر كارێن من‮ ‬یێن زێده‌،‮ ‬ئه‌ز نه‌چارم هه‌ڤالێن خۆ مه‌عزووم بكه‌م و ل جهێن تایبه‌ت ب روونین خوارێ و ئه‌گه‌ر هه‌ر دیناره‌ك هاته‌ د به‌ریكا من دا و هه‌ڤژینا من زانی،‮ ‬ئێدی‮ ‬دێ گه‌له‌ك ئاریشه‌ په‌یدابن و من شیان نابن به‌رده‌وامی‮ ‬تێكه‌لیا هه‌ڤالێن خۆ بكه‌م،‮ ‬له‌ورا من نهێنی‮ ‬د داهاتیێ خۆ دا هه‌نه‌ و بلا هه‌ڤژینا من هه‌موو تشتان بزانیت به‌لێ نابیت بزانیت چه‌ند پاره‌ بۆ من دهێن و ئه‌ز چ لێ دكه‌م‮.‬
ژبلی‮ ‬مه‌سه‌له‌یێن دارایی‮ ‬و داهاتێ مالێ ژی،‮ ‬هنده‌ك كه‌س هه‌نه‌ ب هنده‌ك شێوه‌یێن دی‮ ‬نهێنیێن خۆ ڤه‌دشێرن،‮ (‬حازم‮) ‬ئێك ژ وان كه‌سایه‌ و گۆت‮:‬‮ ‬ب راستی‮ ‬هه‌ڤالێن من‮ ‬یێن كاری‮ ‬پتریا وان كچن و شه‌ڤانه‌ مه‌سێجان بۆ موبایلا من دهنێن و ئه‌گه‌ر هه‌ڤژینا من سروشتێ ڤان مه‌سێجان بزانیت دێ ئاریشه‌ په‌یدابن و من چ دگه‌ل وان كچان نینه‌،‮ ‬به‌لێ ما چه‌وان دێ وێ رازی‮ ‬كه‌م ئه‌و كچ هه‌ڤالن و دێ هه‌ڤژینا من هزرێن كوور كه‌ت و ئاریشه‌ په‌یدابن،‮ ‬له‌ورا ئه‌ز نیشا ناده‌م‮.‬ ژن ژی‮ ‬دزانن كو هه‌ڤژینێن وان هنده‌ك تشتان ژێ ڤه‌دشێرن،‮(‬هـ‮) ‬ئێك ژوان هه‌ڤژینایه‌ كو گومان هه‌نه‌ هه‌ڤژینێ وێ بابه‌تان هه‌میان بۆ دیارناكه‌ت و گۆت‮:‬‮ ‬ئه‌ز هه‌ست دكه‌م زه‌لامێ من ژنوو‮ ‬یێ پێگه‌هشتی،‮ ‬كاركرنا وی،‮ ‬ره‌فتارێن وی‮ ‬و نامه‌یێن دناڤ موبایلا وی‮ ‬دا هه‌موو‮ ‬یێن گه‌نجانن،‮ ‬هـ،‮ ‬به‌رده‌وامیێ ب گوتنێن خو دده‌ت و دبێژیت‮:‬‮ ‬هه‌لبه‌ت پێدڤیه‌ زه‌لامان هنده‌ك نهێنی‮ ‬هه‌بن،‮ ‬به‌لێ‮ ‬یێن تایبه‌ت ب داهاتێ مالێ ڤه‌ تشته‌كێ ره‌وا نینه‌ و گۆت‮: ‬ب راستی‮ ‬ئه‌گه‌ر ئه‌ز بزانم هه‌ڤژینێ من پارا ژمن ڤه‌دشێریت دێ ئاریشه‌یێن مه‌زن په‌یداكه‌م و ئه‌ز دگه‌ل نائاخڤم‮.
‬به‌لێ دسه‌ر وێ چه‌ندێ ژی‮ ‬كو ئه‌ز دزانم وی‮ ‬په‌یوه‌ندیێن ده‌رڤه‌ هه‌نه‌ هه‌تا نوكه‌ من خۆ بێ ده‌نگ كریه‌ چنكو هه‌ر چ نه‌بیت ب شه‌ڤێ‮ ‬یێ ل‮ ‬مال و‮ ‬یا دی‮ ‬ئاریشه‌یا وی‮ ‬یه‌.
د.وه‌حید ئه‌بله‌حه‌د،‮ ‬تایبه‌تمه‌ندی‮ ‬زانستێ ده‌روونی‮ ‬یا بالگه‌هی‮ ‬ل سه‌نته‌ری‮ ‬ساخله‌میا ده‌روونی‮ ‬دیاركر‮ ‬كو ئه‌ڤ بابه‌ته‌ هه‌موو نێزیكی‮ ‬ئێكن،‮ ‬د حاله‌تێ ئێكێ دا دیاردبیت كو ئه‌و زه‌لام تشته‌كێ نه‌ره‌وا ژلایێ جڤاكی‮ ‬ڤه‌ دكه‌ت له‌ورا ژی‮ ‬ژ هه‌ڤژینا خۆ ڤه‌دشێریت،‮ ‬هه‌ر وه‌كو زارویه‌ك بهێت و تشته‌كی‮ ‬دده‌ستێ خو دا ڤه‌شێریت و نه‌ڤێت مالا وی‮ ‬بزانن چنكو دزانیت تشته‌كی‮ ‬نه‌ره‌وایه‌ و به‌ری‮ ‬هنگی‮ ‬ژلایێ خێزانێ هاتیه‌ ئاگه‌هداركرن له‌ورا دێ ئاریشه‌ بۆ په‌یدابن،‮ ‬د‮. ‬وه‌حیدی‮ ‬دیاركر ژی‮ ‬كو ل دووڤ ره‌ئیێن زانایێن ده‌روونی‮ ‬ئه‌وه‌ ماده‌م زه‌لام و ژنان بریار دا ببنه‌ هه‌ڤژین،‮ ‬پێدڤیه‌ ب ئێك گیان ره‌فتارێ دگه‌لێك بكه‌ن و چ تشتان ژ هه‌ڤدو نه‌ڤه‌شێرن،‮ ‬ب تنێ هنده‌ك تشتێن هوور و تایبه‌ت نه‌بن،‮ ‬هه‌ر زه‌لامه‌كێ تشته‌كی‮ ‬بكه‌ت و هه‌ڤژینا وی‮ ‬نه‌زانیت،‮ ‬دیاره‌ ئه‌وی‮ ‬ب خوژی‮ ‬باوه‌ری‮ ‬پێ نینه‌،‮ ‬له‌ورا ئه‌و نابێژیته‌ خێزانا خو و ئه‌ڤ چه‌نده‌ كارتێكرنێ ل ده‌روونیا وی‮ ‬ژی‮ ‬دكه‌ت و ل دووماهیێ خێزانا وی‮ ‬دێ هه‌ر زانیت و هه‌ردو دێ كه‌ڤنه‌ د هه‌ڤركیان دا و ئه‌و ب خو ژی‮ ‬به‌رده‌وام د هه‌ڤركیان دایه‌ دگه‌ل ده‌روونێ خۆ و هه‌رده‌م‮ ‬یێ ئالوزه‌ كو هه‌ڤژینا وی‮ ‬تشته‌كی‮ ‬ژێ بزانیت‮.‬
ژ بۆ چاره‌سه‌ركرنا ڤێ ئاریشێ د‮. ‬وه‌حید دیاركر‮ ‬كو ئه‌گه‌ر زه‌لامی‮ ‬شیان هه‌بن خو ب ئێكجاری‮ ‬ژێ ڤه‌كێشیت دێ تشه‌ته‌كێ باش و ژیرانه‌ بیت،‮ ‬ژ به‌ركو ل دووماهیێ ئه‌نجام د باش نابن،‮ ‬به‌لێ ئه‌گه‌ر ب زه‌حمه‌ت بیت ئه‌ڤه‌ ره‌فتاره‌كا خو كونترولكرنێ‮ ‬یه‌ و ل وی‮ ‬ده‌می‮ ‬باشتره‌ زه‌لام قه‌ستا نوشدارێن ده‌روونی‮ ‬دا كو چاره‌سه‌ریا ده‌روونی‮ ‬وه‌ربگریت‮. ‬د‮. ‬وه‌حیدی‮ ‬ل دووماهیێ گۆت‮: ‬ئه‌رێ زه‌لام دێ رازی‮ ‬بیت كو هه‌ڤژینا وی‮ ‬تشته‌كی‮ ‬ژێ ڤه‌شێریت؟

ژنێن كێشه‌ و نهێنيێن خوه‌ بۆ بيانيان دبێژن باوه‌ريا هه‌ڤژينێ خوه‌ ژ ده‌ست دده‌ن

 

 

 
ژنێن كێشه‌يێن خوه‌ بۆ زه‌لامێن بياني‮ ‬دبێژن،‮ ‬هه‌مي‮ ‬گاڤا د گومانێ دا دژين و دترسن ئه‌و تشتێ خێزانێ به‌لاڤه‌ ببيت و بهێته‌ گوهێن هه‌ڤژينێ وێ،‮ ‬له‌ورا ڤه‌كۆله‌ران دياركر كو باشترين رێ،‮ ‬ژن پێكۆلا هه‌ڤالينيێ ل گه‌ل هه‌ڤژينێ خوه‌ بكه‌ت،‮ ‬نه‌كو ببيته‌ ئه‌گه‌رێ ژ ده‌ستدانا باوه‌ريا هه‌ڤژيني‮ ‬كو برسيا روونشتنێن تايبه‌ت بكه‌ت ل گه‌ل كه‌سانێن بياني‮ ‬كو ئه‌و گۆتنا وان سوحبه‌تا كه‌سێ به‌رانبه‌ر پێكۆلا كه‌يس ديتنێ ل گه‌ل بكه‌ت و ژن بكه‌ڤيته‌ دبن گه‌فين به‌لاڤكرنا نهێنيان‮. ‬لێ ڤه‌كۆله‌ره‌كا دي‮ ‬يا جڤاكي‮ ‬ته‌كه‌ز كر كو زه‌لام دباشترن بۆ نهێنيان و به‌لاڤه‌ ناكه‌ن،‮ ‬ژ به‌ر جڤاكي‮ ‬مه‌ هێشتا وه‌لێ نه‌هاتيه‌ ژن هه‌مي‮ ‬نهێنيێن خوه‌ بۆ هه‌ڤژينێ خوه‌ بێژيت‮.‬
هێلان ئه‌و ژنا دژيێ چل و سێ سالي‮ ‬دانه‌ڤيايي‮ ‬ناڤێ خوه‌‮ ‬يێ دروست بێژيت دياركر كو پشتي‮ ‬وێ گه‌له‌ك نهێنيێن خوه‌‮ ‬يێن تايبه‌ت بۆ هه‌ڤاله‌كێ خوه‌‮ ‬يێ ده‌وامێ گويتن گه‌له‌ك په‌شێمان بۆيه‌ و هه‌مي‮ ‬گاڤا د ترس و گومانێ دايه‌ جاره‌كێ هه‌ڤالێ وێ وان نهێنيان به‌لاڤ بكه‌ت‮. ‬ژبه‌ر د پتريا ژيانا خوه‌ دا حه‌ز ل تشتێ نهێني‮ ‬كريه‌ و دپشت هه‌ڤژينێ خوه‌ را هه‌ڤاله‌ك هه‌يه‌ ل ده‌مێن جودا ژيانا خو‮ ‬يا رۆژانه‌ بو دبێژيت‮.‬
هه‌ر د هه‌مان بابه‌ت دا داخاز ژنه‌كا ديه‌ دايكا چوار زارۆيانه‌ كو هه‌كه‌ ئه‌و نهێنيێن خوه‌ نه‌ده‌رينيت تووشي‮ ‬دلته‌نگيا ده‌رووني‮ ‬دبيت و ل گه‌ل هه‌ڤژينێ خوه‌ ژي‮ ‬ئارام دبيت،‮ ‬لێ ل گه‌ل ڤێ ژي‮ ‬ئه‌و ژي‮ ‬نه‌ڤه‌شارت كو ئه‌و‮ ‬يا وه‌لێ هاتي‮ ‬پتر گرنگيێ ژ لايێ ئابووري‮ ‬و هه‌ڤسوويێ دده‌ته‌ سه‌ر هه‌ڤالێ خوه‌ و ژ لايێ ئه‌ڤيني‮ ‬ڤه‌ حه‌زا وێ بۆ هه‌ڤژينێ وي‮ ‬سار بوويه‌‮.‬
لێ ژ لايه‌كێ ديڤه‌ په‌ري‮ ‬دژي‮ ‬بۆچوونێن ژنان بوو،‮ ‬ديار كر كو ئه‌و پێكۆلێن ل گه‌ل هه‌ڤالينيا كه‌سانێن بياني‮ ‬بكه‌ن باشتره‌ مرۆڤ و هه‌ڤژپنێ خوه‌ بكه‌ن دبن كونترۆلا باوه‌ري‮ ‬و حه‌زا خوه‌ ڤه‌‮.‬
مونا عه‌بدولمه‌جيد شاره‌زايا د وارێ جڤاكي‮ ‬دا دياركر كو ژنا ب هه‌ڤژين دكارت وان نهێنيێن ژيانا خوه‌ بۆ هه‌ڤالێ خوه‌ بێژيت،‮ ‬لێ گه‌له‌ك جاران نكاريت بۆ هه‌ڤژينێ خوه‌ بێژيت،‮ ‬مونايێ ئه‌و ژي‮ ‬ئاشكه‌راكر كو به‌ري‮ ‬ژن وان نهێنيان بۆ هه‌ڤالێ خوه‌ بێژيت،‮ ‬باشه‌ ده‌ليڤا باوه‌ريێ بده‌ته‌ هه‌ڤالێ خوه‌‮ ‬يێ ره‌گه‌ز نێر و بۆ ماوه‌كي‮ ‬داكو بزانيت كا چه‌ند جهێ پاراستنا نهێنيانه‌،‮ ‬ژ به‌ر ئه‌و ژي‮ ‬بۆ ژنێ‮ ‬يا مه‌ترسيه‌ و نه‌يا باشه‌ زوو باوه‌ريێ ب زه‌لامێن بياني‮ ‬بينيت‮. ‬مونايێ ژ لايه‌كێ ديڤه‌ ڤيا بێژيت ژي‮ ‬كو زه‌لام پتر ژ ژنێ دشێت كونترۆلێ ل سه‌ر نهێنيان بكه‌ت،‮ ‬ژ به‌ر هندێ باشتره‌ ژن پتر زه‌لاما بدانن بۆ جهێ نهێنيان‮. ‬
‮ ‬ئيدريس مسته‌فا ڤه‌كۆله‌ره‌كێ دي‮ ‬يێ جڤاكي‮ ‬يه‌ دبێژيت‮: ‬كو باشترين رێ ژن پێكۆلا هه‌ڤالينيێ ل گه‌ل هه‌ڤژينێ خوه‌ بكه‌ت بۆ گۆتنا نهێنيان نه‌ك ببيته‌ ئه‌گه‌رێ ژ ده‌ستدانا باوه‌ريا هه‌ڤژيني‮ ‬كو برسيا روونشتنێن تايبه‌ت بيت ل گه‌ل كه‌سانێن بياني،‮ ‬كو ژ به‌ر‮ ‬گۆتنا وان سوحبه‌تا و نهێنيان كه‌سێ به‌رانبه‌ر پێكۆلا كه‌يس ديتنێ ل گه‌ل بكه‌ت‮ ‬يان وێ ئستغلال بكه‌ت،‮ ‬پاشي‮ ‬گۆت ژي‮ ‬د ڤي‮ ‬حاله‌تي‮ ‬دا ژن دكه‌ڤيته‌ دبن گه‌فين به‌لاڤكرنا نهێنيان ڤه‌،‮ ‬ژ لايێ وي‮ ‬هه‌ڤالێ باوه‌ري‮ ‬پێ ئينايي‮ ‬و ژنێ د پشت هه‌ڤژينێ خوه‌ را كريه‌ بنگه‌هێ ئاراميا خوه‌‮. ‬ژ به‌ر هندێ ناڤهاتي‮ ‬ئيشاره‌ت ب وێ چه‌ندێ ژي‮ ‬كر‮.‬
‮ ‬گه‌له‌ك باشه‌ و ژن دشێت ژي‮ ‬ب رێيا سه‌ره‌ده‌ريا خوه‌‮ ‬يا تايبه‌ت و نه‌رم و ل گه‌ل په‌يوه‌نديا خوه‌‮ ‬يا راست و پڕي‮ ‬ڤيان دشێت هه‌ڤژينێ خوه‌ بكه‌ت هه‌ڤال و نهێنيێن خوه‌ هه‌ميا بيێ رۆژه‌ك بهێت هه‌ست ب ترسێ‮ ‬يان كێماتيێ بكه‌ت،‮ ‬چونكو هه‌ڤژين هه‌ڤپشكێن ژيانێ نه‌‮. ‬
مونايێ ل گۆره‌ي‮ ‬بابه‌تي‮ ‬دياركر د جڤاكێ دا هێشتا ژ لايێ ره‌وشه‌نبيري‮ ‬ڤه‌ وه‌لێ نه‌هايته‌ ژن بشێت هه‌مي‮ ‬تشتان بۆ هه‌ڤژينێ خوه‌ بێژيت،‮ ‬له‌ورا گه‌له‌ك تشت هه‌نه‌ ژن دشێت بێژته‌ هه‌ڤالێ خوه‌،‮ ‬لێ نه‌ك هه‌ڤژينێ خوه‌‮.
‬به‌لێ نه‌يا باشه‌ ئه‌ڤ هه‌ڤالينيه‌‮ ‬يا ڤيانێ بيت،‮ ‬ژ به‌ر دێ كاريگه‌ريێ ل په‌يوه‌نديێن وان كه‌ت و پێخه‌مه‌ت به‌لاڤكرنا نێهێنيان هه‌ڤال پێكۆلێ دكه‌ن ژنێ بۆ لايێ خوه‌ راكێشن‮.‬