Çend Gotinek  hatine berhefkirin ji layê 

JÎYAN AMÊDÎ

zûr sipas ji bo JIYAN AMÊDÎ

bejdarbona wê di malpera min da
114xf0if.gif Bloem15.gif

1...  Mirovê bê mal ..wekî wî Gorgê bê didan

 

 
2... 2... 


2... 

Ezman pistirîn parça Goşhtîye di cîhanêda

3...
Eger to neşhy methêt êkî bikey ..Lomeya wîjîk neke4... 
Bihên firheyî ..çareserîya êşên dem dirêje5... 
Amojgarîya li wî kesî bike yê daxazîya diket6... 
Amojgarîya pişhtî belayê ..weko dermanîye pişhtî mirnê7... 
Mirovê bi jin xem Gelek yêt heyîn..Belê yê bê jin xemêt wî pêtirin8... 
Berê xo bide Dayka kiçê ..berî to kiçê bixo bi xazî9...  
Tarîya cîhanê hemî bihêt .. Neşêt çirayekê Geşh vemrînît
4.gif


10..
Şola bike bi Asas ..Bila dilê te neket Was was11..Hevalînî wekî wê peywndiyêye,ewa dinav 
bera dest û çavan da , her demê nexoşhyek 
gehşhte destî , êkser çav dê bo kete girî....12..rondik ya cowane
    eger bo xodê bît
    hevalînî ya cowane
    eger hemî bawerî bît13..
Gûl çend nazike
        dil naziktre
       viyan çenda bi hêze
       dilovanî bi hêztire
      bihar çenda xoshe
      mêrgên beheshtê xoshtrin

114xf0if.gifBloem15.gif

 

 

 
14...
min ji shevê heyv divêt
      min ji xodê behesht divêt
      min ji hevalîniye bawerî divêt15....
ji kanyeka tjî golav
ji mêrgeka tjî xonav
ji dilekê xerîb hergav
bo te diyarîne hizar silav
16.. 
dê xwazim viyanê
ji hemî cîhanê
liser shengistê imanê
heta di çime goristanê17... mirnê zivrîn nîne
gol bê bihên nîne
birayîniya min bo te
ço car domahîk nîne


18...  rêz û silav
        Gûl û Gûlav
        sîber û hetav
        diyarîne bo te hey xodan xoshtrîn nav


19... di dinyayêda ronahî bo te


        di viyanêda viyana xodê bo te
        di axretêda behesht bo te
        û jidef min silav bo te

 

20.... 


xo bi hejarî fêrî merdîniyê bike

 

zengînî te serda nabet