Çend gutinekêt  hemereng 

ev gûtine hatîne amade  kirin ji layê

 JIYAN BAMERNΠ

000b051RYBC.jpg picture by amir-DH

 114xf0if.gif  Bloem15.gif
***************
 1..Me jinkek Înand bi lezo bez me lêdan rezo 

   pez
û sifka  malê her bome ez 
  
 


----------------------------------------------

 2..Ne gûndekê bê rez û ne kînekê bê pez
 
  û ne ew
kesê bêjît  ez û her ez 

-----------------------------------------------
 3.... Çi kanî bê av nabin çi bax bê gûl 

nabin  çi dil
bê kol nabin
 
----------------------------------------------

 4.Eger xanîyê te Şîşe bit bera ne havêje 

   xanyêt xelkê
 

---------------------------------------------

 5..Çend tarîya cîhanê bihêt neşhêt 

çirayekê geşh  vemrînît   
 

--------------------------------

 6..Eger toyê  nezanî  çav bide cîranî  
  
-----------------------------------------------

 7...Eger te bi vêt bihayê pareyî bi
 
zanî çende
 hindeka deyînke  

-----------------------------------

 8.Kes bi xozîya ne gehştîye cotê kezîya 
  


--------------------------------------------

 9...  Hemî kes heşh aşhtîyê diken belê ew 

kesên ji bo
 aşhtîyê kar diken di kêmin
 

-----------------------

  10.Zana ew kese yê ji nezanî fêr dibît 

           

multicolor/alijn201.gif

Gûtinêt  Evîndarî   
Foto 

multicolor/alijn201.gif

 1... Vîyan rêka paqişhkirna Dilane  

 2...Vîyan rondike û girnijîne  

 3....Vîyana zelal bawerî û rastî û wefadarîye 

 4....Ew dilê bawerî bi evînê ne bît ew dilekê mirîye

 5....Evînî honere  hemî kes nizanîn bi kar bînîn

 6....Evînî peyveka mezine û paqije  lê mixabin 

hindek bi  biçokatî sehdikenê û di h
erimînîn

-----------------------------------------------

Peyva jiyan li dev te çiye 

   Foto Klik hier voor meer gratis... 

 1..Jiyan li dev hindek kesan bes malê dûnyayê û bez

 2..Li dev hindeka  bez jineka can û seyareka 

    can û  xanîyekî can

 3.. Li dev hindeka  jiyana rojane hebîtîn û çavê 

     zarokêt
  wî li kesê nebît

 4..Li dev hindeka Bez Bîxo Bîgeryên  û Çend Welatekêt  

  Cîhanê Bîbînîn û Sehkene jiyana xelkekê di ka çawa di jîn

 5.. Li dev hindeka hewceyî ber destê çi ne merda nebîn

     û jiyara rojane hebîtin

 6.. Li dev hindeka hemî gava bi jiyana xo Dî razîne 

   û Şûkirdarin û bi risqê xo di razîne

  7.. Li dev hindeka harîkarîya wan kesan biken 
  
     yêt kêm
 endam û feqîr û hejar
 

 8.. jiyan li dev min ewe ko welatekê azad têda 

  bijîm û
deykobabêt min û xoşko birayêt min
û

  cîran û dosto hevalêt  min ji min razîbin û jiyana 

  rojane min hebîtin û hewceyî ber destê 
çi ne merda

  nebîn û harîkarîya wî kesî bikem yê
 hewceyî 

   harîkarîyê bîtin
  

     


------------------------------------------

 Çend xalek ji bo bi hêzkirin û bilind kirna 

 kesekê xoştivî di nav civakê xoda 


----------------------------------------

 1... Giringîyê bi xelkî bide da xelik ji giringîyê bi te bidet 
-------------------------------------------------------

 2... Bo xelkî bi girnije li demê sîlav kirnê û sîlav welgirtinê 
-------------------------------------------------------

 3... Demê kesek bote di axvît bi giringî gûhdarîya wî bike û

    bêhle behsê xo bote biket û derbirînê ji dilnîya xo biket 
------------------------------------------------------

 4..Li demê axiftinê wan tişta bêje yên keyfa xelkî
 
   pê bihêt u
pê di girnijin 
-------------------------------------------------------

 5... Rêzê li xelkî bigre ku yê beramberî te hest biket yê
 
  giringe  dako ewjik te giringî bi danît û rêzê li te bigrît
 
-------------------------------------------------------

 6.Herdem rêzê li yê beramberî xo bigre xo
 
  eger to di gel wîjî da nebî çonkî çêkirina hevalkî
 
 çêtire ji çêkirina dojminekî 

***************************


170027n6fdmotdls.gif

Vrouw14.gif