Image and video hosting by TinyPic

Çend Gûtinek li ser jiyana hevjinîyê  

ji layê
LANA BAMERNÎ ve 


114xf0if.gif  multicolor/alijn201.gif

 Lezkirin  di pêkînana hevjînîyêda

  Helbet her kiçeka 18 salî mavê dane şîya xo heye di 

 warê hevjînîyêda û heta nûke ev xale d
i yasaya me bi

 drostî ya
Aşkira nîne helbet evê lezayetkirênê gelek 

 k
êmasî jê peyda dibîn çonkî lez ya kirî û gelek kêşeyên

 b
i vî rengî di gehne dadgehê kû hêşta dawet nekirî di bine

 egerê berdanê
û di bêjne vê çendê berdana berî dawetkirnê

 eger
rûniştinek di nav bera wanda hebît û baxvin û pêtir êko
 
 dû b
inyasin heta eger mirovên êkjîbin ev arîşe peydanabin

 û ya zanaye kû d
i bin perên hevjînîyêda gelek caran 

 arîşe d
i nav bera nasyiaran dajî Peydadibin

multicolor/alijn201.gif


 Gencek..di bêjîtin hêşta mala me peywendyiên
 
e
vînîyê bi gûneheka mezin di binin  Piştî min niyasî 

û  b
i borîna heftîyekê min xwast evejîk li dîv yasaya 

mala mebo j
i berko
peywendî û evînî li dev wan 

g
ûneheka mezine ji berko min zîka jin xwast û îna
 
eve dû
sal ji bi ser hevjînîya meve borîn û hêşta em 

d
i êkû dû negeşhtîne û jiyana me hemî rikmanîye
 
û şeredevîn 

multicolor/alijn201.gif

 

Do 2 Şêweyên Arîş ayên Heyîn

1..Arîşên maweyekê kêm vedikêşin 

2--Arîşên maweyekê dirêj vedikeşin

 

 

Mikanîzma leşê her kesekê hosa hatîye çêkirin ko do rêka danîte berxo demê arîşe bo çêdibin,,,ji Arîşê di revît yanjî şerî di gel diket.wan herdo rêkada demê mirov tore di bît bi Şêweyekê siroşti hindek hormonata bi navê ( Edrînalîn û Kortîzon ) di nav leşîda bete serî ko di gel zêdebona wan hermonata.Fişar di çîte serî û lêdana dilî zêdet bîtin û henase dê zehmet bît.

Image and video hosting by TinyPic
 

Ew nesaxîyên ji tirsê peyda dibin

 1...Ne nivstin bi şevê


2...Ser êşaneka zêde

3...Êşên deronî


4...Nexoşîyên Gîyanî


5...Êşha dilî


Ew xalên xarê hatîne dest nîşankirin 

dê harîkarîya me ken bo rêgirtin ji tirsê


1-

 

Dest nîşhankem ka egera tirsê çîye di 

jiyana weda,çêdibît egerê tirsa hewe hindek 

kesbin yan hindek rîdan bin

2

 

-Divêt pitr peywendîya xo bi hêz bêxin digel 

xêzana xo û hevalên xo ji ber ko ew kesên 

peywendîyeka bi hêz di gel xêzana xo û hevalêt 

xo nebît demê Arîşe bo çêdibin pitir di tirsin 

herdem xo bi tinê di bînin

3-

 

Demê tirs bo hewe çêdibîtin bo kesekê n

êzîkî xo bêje û nehêlet dilê xoda bo kesekê 

bêje ko bişêt harîkarîya tebiket

4-

 


Her cihê to di çîyê bila ew tişt di hizra 

teda bin û dê serkevî û divêt to wesa hizir 

bikeye toyê serkeftî


Image and video hosting by TinyPic
170027n6fdmotdls.gif


Vrouw14.gif