Navêt Dawetêt Kurdî 

-

 

1..Şhêxanî Vê dawetê  devera sindîya
 
gelek diken dema dawetek çêdibît  
multicolor/alijn33.gif


1-1
 
2.Şhamîranê .Yanko .Bênatî Evejik daweteka 

xoşhe gelek eger hemî wekî Êk biken gelek Ya cane  

multicolor/alijn33.gif
3....Çoxho.   Hemî deverêt Kurdistanê 

 li herêma behdînan vê dawetê diken û zûrbeya
 
zûr vê dawetê di  zanin


multicolor/alijn33.gif

4....Herê Gûlê   roos-rose-4.gif  

Ev dawete gelek ya xoşhe bes kes naketin 

gelek daweta çime navda heta noke min
nedîtîye
 
hatîye kirin belko kes nizanîtin biketin lewma min 

nedîtîye heta noke hatîye kirin bes em BAMERNΠ

hindek caran li nav daweta dikeyen multicolor/alijn33.gif5.......Herê Baso      ev dawetejik
 
gelek ya xoşhe bes gelek kêm dizanîn biken 

û neyap zehmetejik  bila
kesek xelet tê negehîtin
 
û bêjît FERHAD BAMERNÎ methêt bamernîya diketin 

  ez yêt Binim li nav dawetada
wextê em dikeyen 

gelek hezdiken bêhne destê me da vêrbibin 

multicolor/alijn33.gif


6....Hîcrokê  
multicolor/alijn94.gif


7...Tîl Mercan    Ev dawete  gelek 

ya xoşhe  bes taybet li nav dawetada û li 

ahenga
BAMERNΠ gelek vê dawetê diken 
  

multicolor/alijn94.gif


8....Bêryûkê   Ez gelek heşh vê 

dawetê dikem gelek ya xoşhe 


multicolor/alijn94.gif


9....Bablekan


multicolor/alijn67.gif


10..Bîkê Delalê   Ev dawete  li devera 

nerwe tete kirin ya tatbete bi w
ê deverêvemulticolor/alijn67.gif


11...Bagîyê Ev dawete ji roj avayê
 
Kurdistanê li başhorê Kurdistanê jik diken 

bes
taybet ya roj avayê Kurdistanêye multicolor/alijn67.gif


12.....Kûryanî


multicolor/alijn201.gif


13.....Dîkomulticolor/alijn201.gif

14.Daweta Alayî ..Ev dawete ya mêlaneye
 
û her bêhnekê êk Çîte ser Çemkî û bi Alayî multicolor/alijn59.gif


15.......êk Milî  Evê Dawetê Kurdên 

Şhîkak diken li roj helatê Kurdistanêmulticolor/alijn59.gif


16...Daweta Koleka .....

Ev dawte li devera silêvaneya hatî destpêkê 

bes noke hemî dêken daweta rehet  multicolor/alijn59.gif


17.......Daweta Reşhko.........

Ev dawete li nav koçhera tête kirin  multicolor/19.gif


18.......Şhrînê Leylanê   multicolor/19.gif


19.......Gûl Şhênî.   


multicolor/19.gif


20....Wexte Qelîna Têken.......

Ev Dawete li Devera Nêrwy tête kirin


multicolor/alijn201.gif


21.. Sincanê  Eger te xarineka 

Giran xar û hel nebo here Daweta SÎNCANÊ
 
bike da xarina te zîka helbîtinmulticolor/alijn201.gif


Li ser zemanê babo bapîran 

dawet çawa di hatine kirin
 

.

.

1... Li hindek Devera li bakûrê Kurdistanê 

da roja dawet bi Şhevê da
ZAVA yî  bene ber 

pezî heta spêdê
û 3 roj û 3 Şheva  û berî Zava bi

 Çîte ser cihê xo da
Bîkê Mehîr Ket 
multicolor/alijn201.gif


2.... Dawetên berê 6 roj û 6 Şhevbon heta

.

Şheva 7da Şnîka zavayî bene ser cîhê wî  di

.

 

van 6 rojanda kesekê sero Çavêt BÎKÊ  net

.

dîtin xêlî ser serê BÎKÊ bo heta Şheva 7 zava

.

yî dît li Devera Berwarî bala li Gûndekî 7 dawet

.

pêkve û 1 roj li wî Gûndî hatine kirin heta roja

.

7 da  ZAVAYA  bene Ser  cihê wan 2 heta 3 Bîka 

.lêk xelet bon wextê da bene ser cihêt wana bes başhbo zîka

.

 

 

pêhesyan eger da mesle ji binî Çît 

multicolor/alijn67.gif


Navêt Bergîza

Ew corêt bergîza têne çêkirin ji Qomaşhê  MEREZÎ..

.
merez bo Qomaşhî têt û bergîz jê têne çêkirin

 1...Bekir Begî

.

 2....Badawî

.

 3....Kêşhmewî

.

 4....Keranî

.

 5.....Şhernexî

.

 6....Şekirî

.

 7....Semawî

.

 8.....Pişht Pez

.

 9... Xormewî

.

.

.

Pê Zanîn

.

FERHAD BAMERNΠ NL