Pêşmerge  AZAD  BAMERNΠ 1983

 
Bloem15.gif

 

Pêşmerge  AZAD  BAMERNΠ  

 Bloem15.gif


-------------------------------------------

 
10-2-1983  di gehîte nav rêzên şoreşê  û dest dete çekê şervê û 

 berevanîyê ji axa pîroza kurdistanê diket
Azad Bamernî di bîte 

 pêşmerge li meqerê leqa 1li gel mam Îşho piştî borîna çend 

 heyveka 
Azad Bamernî 
Di gehîte rêkxirawa Şehîd Abdûla Yûnis 

 Bamernî s
er bi licna nawça duhokê ve û li gel Zûhêr Bamernî ber 

 Pirpirsê rêkxirawê û cêgirê rêkxirawê Mehemed Şefîq Zaxoi bo û

 kadirê rêkxirawê Şehîd Mehemed Salîh Botî
Bo pêşmergêt vê 

 rêkxirawê hemî di helbijartî bon yekemîn şer ez bejdarboyîm hêrîşa
 
 dojminî 
boser baregayê
Licna nawça DUHOKE bo lê pêşmergêt 

 Qehreman weko şêra li ber sîngê dojminî ratsan û dojmin şikandin

 
û neçar bon bi zivrine ve ser Şorî ,piştî vî Şerî em Zivrîne ve Gûndê
 
 tilakoro û boyne mêhvan li mala sait
Mesîha Tilakoroyî 1984 û ez

 mmel gel zûhêr bamernî heta hatîye vegohastin bo hendesa LEQA 1

 û gelek xolêt
Rakirna mîna û tewqîtkirna TNT û berkêt bazoka ji 

 layê zûhêr bamernî vebo pêşmergêt licna Dûhokê û Zaxo
û Şêxan

  Akrê û Amêdîye û Rêkxîrawek hate damezrandin bi navê rêkxirawa

 Hendese yekemîn pêşmerge
gehştîye vê Rêkxîrawê 1 Cehfer Aşewî 

 2 Şeaban Aşewî 3 Comea Seydavayî û Zûhêr Bamernî pê zanînêt
 
 gelek başh
Dane pêşmerge ji li ser rakirna mîna û saqitkîna TNT 

 û li demî dojmînî çend saroxek li gûndê Gîlka  dabon
û ne

 peqîbon ew sarox hatine  vekirin ji layê zûhêr bamernî ve û 

 pê zanînêt baştîr bo pêşmerge yî çêbon li ser rakirna mina u

TNT çend corekê TNT hebon 1 corek wekî Qalibêt sabînê yê 

 sipî bo 2.corek yêp tozbo û gelek yê req bo 3.. corek meacîn bo 

 û yê nîsek bo saroxek li Pişt mala..mela remezan Qûmrî 

 yanko beheştî ketîbo belko
 em neşyayn TNT hemîyê binîne
 
 derve zûhêr Bamernî Bîryarda ko vê saroxê peqînîn û me xelkê

 gûndî tê gehandin dê vê saroxê peqînîn da ne tirsîn ev saroxe 

 bi 21 mîtrêt waîreyî û 10 patîrya hate peqandin û 6 corêt mîna 

 zûhêr bamernî nîşa Pêşmergehî dan ka dê
 Rakirna mîna yanko 

 elxama bo li gel Zûhêr Bamernî û gelek caran li ser rêka Gûlên topa 

 t
ewqît Kirin û
Berdane dojmînî  û dastana Kanî Masê û Dastana 

 Dêrelokêmînêt gelek cîha rakirine û
Şehrezayîkea gelek başh di 

 rakîrna mîna da hebo heta 1987 di gehîte Rêkxirawa 11 Adarê ber 

 pirsê rêkxirawê
Necmedîn Kêsteyî  û
Kadirê rêkxirawê  Abdûlxalîq 

 Babîrîb
o heta 1988 Enval bi ser miletê kurd da hatî  Azad
Bamernî  

 li gel 
Malbata xo di bîte penaber li kempa mardînê heta 1989 her 

 li gel malbata xo bo cara dowê
2  di bîte
Penaber li welatê ÎRANÊ

 heta 1991 çêboy û AZAD BAMERNÎ weko pêşmerge li g
el 2
Bîrayêt 

 xo
NIHAD BAMERNΠ Û FERHAD BAMERNΠli gel Temer Koçer zivrîne 

 kurdistanê li Şêxan di
 Mînît pişhtî çend rojeka hate rewanekirin  bo 

 sêmêlê li gel  serbest babîrî û Abdulxaliq babîrî carekadî
dojminî

 h
êrîşh kire ser kurdistanê bo cara 3 AZAD BAMERNΠdi bîte penaber

 ve li Turkîya heta Emrîka daxîl
Boy û carekadî AZAD vedgerîteve  û li 

 bajarê Duhokê  li licna nawça Duhokê  di mînîtin heta 1992 Bereyî

 
kurdistanê hate damezrandin AZADA BAMERNΠ di hête rewane kirin 

 bo bereyî kurdistanî  li bajarê sersinkê
Weko ber pirsê zêrevanan û 

 rêkxîrawek  hebo bi navê rêkxirawa pêşmerge 30 pêşmerge hebon
 
 heta 1995 di
Bîte efserkê  Asayîşê li bajarê AMÊDÊYÊ  heta 1996 kurdistanê

 bî cihdi hêlîtin û bo cara 4 di bîte penaber li
Welatê  HOLLANDA

_______________________________

 AZAD BAMERNΠ bejdarî di van dastanada kirye

 1... Dastana Mangêşkê      1986  

 2... Dastana Kanî Masê     27-10-1987    

 3... Dastana  Dêrelokê       12-13-1988   

 4... Dastana Firokexana Bamernê  2 CARA    1887 Û 1988 

 5... Dastana serê Eredina    1988  wextê Qowet melko hatî 

 6...  Herîşa  dojminî bo ser licna nawça Dûhokê 4-8-1984  û Zaxo  1983 heta 1987       7 caran

 7.... Hêrişa dojmînî bo ser Gûndê tila koro 1987 

 8... Şerê rebia Serê Siwaretoka di wî Şerîda birîndarek hebo bi navê ..Adil ...1984 

 9... Şerê Gûndê Xorpinîyê û Sîyarê û Spîndarê .. 1985 

 10.. Sotina Gelek Seyarêt Ejxalê  li Deşta Sêmêlê .....1984 

 11.. Lêdana Rebiyêt Serê Aşewa .......1985 

 12.. Lêdana Rebiyêt Sersinkê  Qowet Melko ...........1985 

 13.. Standina  Gazînoya Zaxo li Gel Mehemed Şefîq  û  Lawîn 

  û  Seadoyê Erîf Salihî   û  Rezwanî  .û  Çeto Bêtasî .....1986  

 14..  Rebîyêt Serê Batîfa 3 Rêkxirawa Bejdarî Kirbo .... Sadiq Amer 

 û Mîxawir
1985 

 15.. Kemîna Lofêt Zirêze  ...1986 

 16.. Kemîna Cisrê Ber bankê ..1987 

 17.. Tewqît Kirina Berkekê ..Bazokê Bo Ser Fewca Caşha Li Sikrînê ...1986 

 18.. Tewqît Kirina Berkekê ..Bazokê Bo Ser Zirîpoşekê Yanko Moderiekê   1987

 19.. Kemîna  Gûndê Çeqela ..1985  

 20..Top Baran Kirina Firokexana BAMERNÊ ..1987 

 21... Şerê Gûndê ..Şirtê  ....1986  

 22..  Top Baran Kirna Lîwa Duhokê ....1985  

 23... Top Baran Kirna Mangêşkê  ....1987  

 24..  Şerê Çîyayê Bîrcînî 7 Firokêt corê Elîkopter bejdar bon pêşmerge
 
 Miho Gewda li ser doşhkê bo û gût
Yan jo min yan jo we   1985

 25...Danana kemîna li ser rêka  weko Mevreza Hendesê danana mîna û
 
 tewqît kirna Gûlêt topa bo dojmînî 

_________________________________

 Piştî vê Xebatê û zehmetê AZAD BAMERNΠ heta nokejî xodanê xo 

 û parçeka Erdî nîne
 

 1...Pisyar û Nivêsn  FERHAD BAMERNΠ                   

 2...Bersif û Pê Zanîn AZAD BAMERNΠ    

 3.. Dûmahîk pisyara min ji Azad Bamernî kirî evebo  erê to neyê 

peşhêmanî ko te xebate kirî

 4..Azad Bamernî Gût nexêr ez neyê peşhêmanim serê min yê bilinde
 
 li dev keso karêt min û dosto helava û miletê min  ....

 5...Sipas bo Azad Bamernî  û bersifa her pisyareka min dayê serkeftîn

 ji bo pêşmerge  AZAD BAMERNÎ
Pêşmerge  AZAD BAMERNÎ