Pêşmerge Tehsîn Kemekî
1980 heta 2013

***************************************