Çend pê kenînek  bes eger we xandin 
 bikene kenî ha   hhhh  û eger kenîyê we 
 nehat gilîzankêt xo veken da kenyê we 
 bihêt da zehmeta minjîk belaşh neçît 

          

    
 
    

 

multicolor/alijn201.gif

.

1. Êkî Gûte zarokêt xo eger hîn nacih bon ev 

sale dê wê seyarê nîşha we dem ewa
 mota û Girî 

mestîya firoşhîtîn 
hhh  eynî  bo nakirîtin bes ê 

seyarê nîşha detîn 
hhhhhh
hhhhhhhhhhh

multicolor/alijn201.gif

.

2..êk li dîv bêhna kebaba diço bi ser dax kirna kera helbo 

 hhhhhhhhhhhhhhhhhh

.

 

multicolor/alijn201.gif

.

3.. Zelamek û jinka xo li teksîyê sîyar bon ...zelamî jinka 

xo kiret singê teksîyêda
û ew çot pişhtêda da şhovêrê 

teksîyê di Qûdîkêra ne s
ehkete jinka wi
lewma kiret sîngîda 

hhhhhhhhh
hhhh

.

 

multicolor/alijn201.gif

.

.

4.... jinkek û zelamê xo bi Şher çon sera savarê 

zelamê wê Şhqelk li jinka xoda jinka 
 wîjîk hema dest 

havête çanta xo û çoTeksîyek rastand xodanê Teksîyejîk 

gotê dê kîve çî t
e beme kîve.jinkêjîk gotê min ne gotîye 

zelamê xo dê kîve çim dê çawa bêjme te hhhh s
ayîqê 

Teksîyêjîk hema hajot û ço
hhhhhhhhh

.

.

 

multicolor/alijn201.gif

.

.

 

5....Pîremêrekî  xo gelek can kirbo û destekê
 
cilkê spî kirbone ber xo ..da çîte bazarî
Pîrejînke 

kete rêka wîda Pîrejînkê gotê Alahh cilkêt te çend 

canîn te lî kîve kirîne
.Pîremêrî Gûtê Li ..Megdonals 

hhhhhhhhhhhhhhhhh

.

.

 

multicolor/alijn201.gif

.

.

6.. jinkek bi Teksîyê ço bazarî  bes 3 dînar hebon 

gote xodanê Teksîyê heqete ç
ende xodanê Teksîyê
 
gotê 5 dîran wê jinkêjîk  gotê pa min 3 dîran yêt heye û 

Bayê 2 Dînara Hema Beg Here ve 
hhhhhhh

.

.

 

multicolor/alijn201.gif

.

.

7.... Korkekî  xewnek dît spêdê rabo gote babê 

xo bab ez Şhvêdî gelek yê tirsîyaym mi
n xewneka 

tirs dît 2
Gorga û 2 Hirça Berda dîv minve ..babê wîjîk 

gotê korê min te b
oçî Gazî min net kir da hême tana te 

.korê
wî gotê bab ma da çawa gazî tekem  di xewnêda

  to li berî min di
Revî  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

.

.

 

multicolor/alijn201.gif

.

.

8.... njinkek gelek ya Qels bo gote korê xo ka here 

malêt cîrana bome 2 nana  bîne k
orê wejîk ço û hat
gotê 

dadê got me nînîn deyka wî got Xolî Serê Wan Were ..

.gote korê xo ka here 2 nana ji selaca me bîne
derve 

hhhhhhhhh
 
Madem te nan li
mal heye dê boçî 

 vrêkeye  malêt cîrana nanî hhhhhhhhhhhhh

.

.

 

multicolor/alijn201.gif

.

.

9.....Pisyarek ji ..Biznê hate kirin te çî hîvî Ûmêd  hene  
 
 Biznê Gût
Hîvî û Mêdên  Min bes ewin carekê ez

 biçmet sîngê .Pîkemêda ..ez hemîgava yat pişhta pîkemêda

  
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

 

.

.

 

multicolor/alijn201.gif

.

.

10...  Gûlê  Serê pişhîka xo di Şîhşht  LANA gotê  

serê pişhîka xo neşho bêjin pişhîk ser Şîhştine
dî mirin 

Gûlê gotê  ne ne pişhîk ser Şîşhtînê na mirin roja pahştir 

LANA hat dev Gûlê  ho berê
xo dayê pişhîka Gûlê ya mirî  

LANA gote ha Gûlê  ma min ne gote te pişhîk ser Şîşhtîne 

dî mirin
Gûlê gotê ne ne ew bi ser Şîhştînê nemîrîbo wextê 

da zihakem hh  hindî min givaşhtibo
ew bi givaşhtinê mirîbo 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

.

.

 

multicolor/alijn201.gif

.

.

 

11...  Pîremêrek  ji mal ço sîkê  bi rêkeve Pîrejîneka 

gelek can dît ya rînişhtî ber dergehî 
dilê Pîremêrî Ketê  

gotê heye min dilê te xarîyê hhhhhhhh Pîrejînê gotê ka bêje
 
ve min
Gûlê nebo   hhhhhhh Pîremêrî dobare gotê hey min 

dilê te xarîyê  hhhh  Pîrejînê  gotê manê
çi didan devê teda 

nînîn madê çawa dilê min xoy hhhhhhhh 

 

.

.

 

multicolor/alijn201.gif

.

.

12...  jinkek bi  Pasê  ço sîkê   1  dînar da heta 

sîkê  wextê  zivrî  bi Teksîyê zivrî her 1 dînar
dayê  Sayîqê
 
Teksîyê gotê eve çîye te dînarek da jinkê gotê  wextê ez 

çoyîme sîkê  ez bi seyareka
2 cara ji temet yate bo min 

1 dînar ya daye hhhhhh  Yaşh jinkêve hema dîrste 

Teksîjîbît her
1 dînare u pas ji her 1 dînare hhhhhh

 

.

.

 

multicolor/alijn201.gif

.

.

13.. Mamostaykî Gûte Qotabîyekî  ka wênekê 

peyaleka çayê  çêke  Qûtabî gotê  mamosta
 çayeka 

reşh yan ya zer  hhhhhhhhhhhhhhhhhhh

 

.

.

 

multicolor/alijn201.gif

.

.

14...  Çar Zelam ji almanîya hatine hollanda bi 

tirênê yanko Qîtarê  berî sîyarbin Êkî ji wana kasêteka 

Mehemed Arivî
g
el bo gûte hevalê xo ka here vê 

kasêtê bidev Şhofêrê  tirênê  bila bo me danîte ser heta 

bigehîne Hollanda hhhhh  hevalê wijîk gotê ma teksîye 

 hhhhhh dê ji gondê pê çîye bajêrî  eve ewropaye  hhhh

 

.

.

 

multicolor/alijn201.gif

.

.

 

Ev pê kenîne hatîne ber hevkirin ji layê  ..

.FERHAD  BAMERNΠ   NL

Zelameki 2 telefon dizin u danef korê xo gutê here bibe sikê firoshe
korê wijik telefon birin danane ser pêzeka biçik li sikê
wexteki korik xafil bo berê wi nemal telefona êki telefon jê dizin
hate malê Babê wi Gutê ha babo te firotin Korê wijik gutê erê babo min bash firotin
keyfa babê wi hat Guê êêê te bi çendê firotin korê wi Gutê babo ma te bi çendê kiribon hema minjik bi hindê firotin ...hhhhhhhhhhhh
============================

 

 

 

1.

 

Êkî dizya malekê kir Dadwerî Gotê boçî to

 

çoye dizya wî dizî kerî Got ez Neçoyme dizya

 

wî Dadwerî Gotê xodanê malê tob çavêt xo

dîtî dizîkerî Gotê direwat ket heko ez çoymdizya

wî pix pixa wîbo yê Nivstîbo:

 

hhhhhhhhhhhhhh

2

 

.Dixtorek ço xazgîniyêt kiçekê deyka wê Gotê to çi

 

şhol di key Gotê ez dixtorê zarokame deyka kiçkê gotê

boçî te hêşhta netxand dabîye dixtorê mezina

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh>

3...

Pê kenîn û bike keni ha hhhh

.

 

êkî mizgeftek ava kir her 5 nivêjan

.

 

mizget tijî dibo rabo kire Xaringeh

Gencek li ser pişta kerî bo bi rêkê di ço

.

kiçkek di ya Gûlekê radiketin

.

Gencî gût min şinîka dît Gûl Gûlê raket

.

Kiçkê gûtê min şinîka kerêt 2 tebeq dîtin

.

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

.

kerêt 2 tebeq

 

hhhhhhhhhhhhhhh

 

hhhhhhhhhhhhhhh

hhhhhhhhhhhhhhh

êkî gote hevalê xo her şev ez di xewê da

.

di bînim stirîyek di çîte di pê min ra hevalê wî gûtê

.

berî tû binvî pêlava xo bike pê xû

.

.

Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

carekê êkê nesax çû nîk nûjdarî û gotê ez çi

.

bikem nojdarî gotê, her roj deh kîlomêtra bike xar

.

 

nexasî dest bi xardanê kir û li cihekî rawestîya û bi

.

 

telefonê gote nojdarî , ez noke yê li ser sinurê îranê

.

 

derbaz bi bim yan ne

.

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

hhhhh

Zarokekî gûte babê xû tû ji tîmsaha tirsî gotê nexêr

.

gotê bab pa to ji şeva tarî di tirsî gotê nexêr zarokî

.   

gotê bab pa to ji deyka min tirsî

.

   

Babê wî gûtê babo ji vê pisyarê derbaz be êkadî bike

.

 

 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh