Çend Pê Zanînek Lî Ser 

  Mela Mûstefa Barzani û
Dîroka  P-D-K


Foto          

multicolor/alijn67.gif

  

Foto          

          

 

           Foto

    

          

  

           Foto

 

Foto          

  
           Foto

 

                         

  

                         

 

Foto                         

 

                        Foto

  

                           

 

Foto                               

 

                   

 

                         

  

                  Foto                

 

                            

  

                             

 

                     Foto     

 

                        Foto       

                                 

   Foto                                 

                 Foto                         

 

                    Foto            

 

                                    

 

                      

 

                        Foto           

  

                         Foto               

 

                          Foto        

 

                 Foto                       

  

                                   

  

Foto                     

  

********************************************

Pê zanîn FERHAD

 

.

 BAMERNI  HOLLANDA