Foto    

         Navêt Kongirêt
  P-D-K 

.

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

1..16-8-1946 Li mala saîd fehîm

.

 

hatibokirin li .Bexda

multicolor/alijn67.gif

.

.

2..    20-3-1951 Li mala hemdî

.

berwarî hatibo kirin li  .Bexda.

multicolor/alijn67.gif

.

.

3... 26-1-1953 Li .Kerkûkê...hatibo kirin

multicolor/alijn67.gif

.

.

4....4-10-1959 Li ..Bexda..hatibo kirin 

multicolor/alijn67.gif

.

.

5.. 20-5-1960 Li ..Bexda.hatibo kirin

multicolor/alijn67.gif

.

.

6..1-7-1964 Li ..Qeladîzê..hatibo kirin 

multicolor/alijn67.gif

.

.

7..15-11-1966 Li .Gelale. hatibo kirin 

multicolor/alijn67.gif

.

.

8..1970 Li ..Nawperdan..hatibo kirin 

multicolor/alijn67.gif

.

.

9..-12-12-1979 li roj helatêkurdistanê 

.

 

milgeverê Rajan hatibo kirin 

multicolor/alijn67.gif

.

.

10.. 2-12-1989 li roj helatê kurdistanê

.

milgeverê ..Hêşmawa.. hatibo kirin 

multicolor/alijn67.gif

.

.

11...3-3-1992  Li ..Hewlêrê..hatîbo kirin 

multicolor/alijn67.gif

.

.

12..14-10-1999  li Hewlêrê hatîbo kirin 

multicolor/alijn67.gif
 13--10-12-2010 Li Hewlèra

  

   Paytext hate kirin

 

 

114xf0if.gif 

 

 

Pêzanîn

.

  

 

FERHAD BAMERNΠ NL 

 

 

multicolor/alijn201.gif