Gelek caran em peyvèt Erebî bi kart înîn dema

em di axvîn yan sihbetekè dikyen

evejîk hindek peyvèt Erebîne da em bizanin ka

bi kurdî çine da bi karbînîn hemî gavan

 

Erebî..........................Kurdî

 

1..Mihawile ...Bizavkirin Pèkolkirin

 

 

 

2......Perleman.........Encomen

 

3......Eshîr ...................Hoz

 

4.....Seytere.................Zalgeh

 

5.....Bernamic...............Program

 

6....Xerîte ..................Nexsh

 

7....Terbîye................Perwerde

 

8....îshtîmai..............kombon

 

9....Tîmsal................Peyker

 

 

 

10...Tetewir............Pèshketin

 

11...Silih................Ashtî

 

12.Horîyet............Azadî

 

13...îmla............Rastnivîs

 

14...Menzer...............Dîmen

 

15...Qamos..........Ferheng

 

16...Tehqîq...................Pèkol

 

17...Cinsiye..........Regezname

 

18....Teqwîm.............Salname

 

19....Netîce .................Encam

 

20...Cerîde ...............Rojname

 

21...îstîxbarat................Sîxor

 

22,,.Mealomat............Pèzanîn

 

23..Beledîye................ Sharewanî

 

24...Mihafiz.................. Parèzgeh

 

25...Mihamî................. Parèzer

 

26..Dixtor................. .Nojdar

 

 

27..Emelîyat............. Noshtegerî

 

28..Mohîm................. Giring

 

29..Mezder...............jèder

 

30..iltîzam.....................Pègirî

 

31..Motehim...............Gonehbar

 

32..Tohme...................Tawan

 

33..Misharike.............Bejdarî

 

34..Mihawile.............Hewildan

 

35..Mesûlîyet..........Ber pisyaretî

 

36.. Mirasil............. Peyamnèr