ev wène yèt Sehid Saban Xefar ... ev wène ji dev korè sehîdî ..Idrîs Seban Xefarî Geshtîne min û weko diyarî bo malperè Pèshmerge kirine ..bi navè Malperè Pèshmerge jidil sopasîya kekè Idrîs dikem  û Pishtevaniya wî bo vî malperè Pèshmergèn Qehreman û Sehîdèn Rèka Azadiyè ...ev wène parastîne bo malperè Pèshmerge FERHAD BAMERNÎ