Serhatîyek dema honermend Mehemed Arif  cizîrî

   li
gondekê koçera
boye mêhvan û yê birsîbo  

  Mehemed Arifî çi stran got
xodana malê zanî ko 

 Mehemed Arif yê birsîye

multicolor/alijn201.gif

 Mehemed Arîf  li gondekê koçera bo mêhvan û Qesta malekê 

 kir wê malejîk firavîn xarbo
û pisyara Mehemd Arifî nekir ka te 

 xarin xarîye Mehemd Arif gelek û gelek yê birsîbo
xo Qore Qor 

 ji zikê wît hat ji birsada  her xo girt çi xarin bo ne Îna  Mehemed 

 Arif  mecborbo  dest
havête ....Timbil Baska xo yan zaza xo ..

...û bi dengekê bilind got ,,,,malê bila penîr bît
Eger nebît bila 

 jajîbît eger nebît bila nanêp tirsîbît bes zikê meyê têr bît ,,,,

,kavanîya malê
Gazîkire zelamê xo gotê te gol strana

 Mehemed Arifi bo zelamê wê gotê erê min başh gulê bo

 Dê vêca hilo ,,,Ferxesênîyê Bixemlîne erê çi xarin divê 

 Ferxesênîyêda bo

multicolor/alijn201.gif

 1... Penîr  2.. jajî   3.. Setrîk    4...Lorik   5... Mast 
  
 6....Hingivîn 7...Nanê Tenîrê yêp Gişhnîj

multicolor/alijn201.gif

 Dema Mehemed Arivî ew ferxesênîya  wesa xemlandî dîtî zewqa

 wî gelek xoşhbo pşhtî

 Mehemed Arifî xarin xarî têrbo dest havête zaza xo ve û vêca.

..Xezal Xezal 

 û Çom Bamernê Ser Çîyaye û Babê Fexro û Gûlê Mehromê  

 û Simaîlê Xelîl û  Eyşhana Elî 

 û  xelkê gondî hemî li dîv dengê wî hatîn û gohdarîya Stranêt wî Kirin

 Evejîk bi serê honermend Mehemed Arif cizîrî hatibo

multicolor/alijn201.gif

Ev ser hatîye ji layê FERHAD BAMERNΠ 2008 Hollanda

 

 

 

 

Serhatîyek li Devera Berwarî Bala 7 Dawet li 

  Rojekê Hatine Kirin

 Li ser zemanê babo bapîran dawet li gûndan

 di hatine kirin û 7 rojo 7 Şheva 

                              Foto

multicolor/alijn201.gif

 Li gûndê tirwaniş Devera Berwarî Bala  7 Dawet li êk rojda

 hatine kirin  û heta roja 7 zavayê
sero çavêt bîkê net dîtin 
 
 xêlî li ser sero û çavêt bîkê bo heta roja 7 da bîkê bene

  ser cihêt wê
, 7 dawet pêkve bon wextê da bîka bene ser

  cihêt wana 2 heta 3 bîka lêk xelet kirbon ,,hhhhh

  Bes başbo zîka pêhesyan Eger da mesele ji binî çît

multicolor/alijn201.gif

 Erê eger ev bîke lêk hatibane xelet kirin û pêne 

hesyabane roja paşhtir da di gûndîda çi çêbîtin

da bîte karîse û Fezahet û da jiyana wan bîko zavaya

 gelek nexoşh bîtin û sebeb da bine ki  ..

Bira Zava ..û Ser Spî ..çonkî Bîko Zava Êmanetî  ...

.Bra Zava û Ser Spîyene ...bes başbo pîrejinêt

wî wextî gelek zîreko Şehreza bon zika pê hesyan 

......
Bijît Pîrejinêt wî wextî

multicolor/alijn201.gif

FERHAD BAMERNΠ  2008  HOLLLANDA