Me jinkek Îina bi lezo bez û me lêdan rezo 

 pez û her sifka malê bome ez

 Ev Gûtine çawa hate gûtin bi serê kê 

 hatîye ev gûtine ....jineka kurd dema korê

  wê bixo jinkek bi lezo bez Înandî

multicolor/alijn94.gif

  jinkekê korek hebo û heroj da korê wê bêjîtê  dadê

  bo min jinekê bêhan deyîka xo tenk kirbo
heroj di 

 gûtê  deyîka wîjîk gûtê dawo dê hema bixo sehkê û 

 bêje min evet vêt da bote biçîne
Xazgîna ,,korkîjîk 

 gûtê dadê min ,,Gûlê,, di vêt here xazgîna  deyîka 

 wîjîk rabo ço xazgîna û
Xodê kire Qismet ,,,Gûlê 

,, Şîp korê w
ê kir ..wanjîk 2 rez hebon û hindek  

 pez firotin û  dane
Nextî û Zêra û mesrefa dawetê
 
  dema Gûlê Înayet xanîve Gûlê nestele bo û çi 

 xarin net zanîn çêketin
Bes zanî hêka bi kete nav
 
 dohîda ewjîk da 3 hêka çêketin da 2 sojin û da 

1 dirist hetîn deyîka korkî
mecborbo xarinê çêketin

 û amana bişotin ..Roj û Heyv Borîn vê b
îkê hewil 

 neda xo fêrî xarina çêkirnê
Biketin ..Rojekê Deyîka

 korkî  bi dengekê bilind gazî kire korê xo ,,,

 Gûtê me jinkek Înand bi lezo bez û me lêdan

 rezo pez û her sifka malê bome ez ,,,,,,

multicolor/alijn201.gif

 Berî ku her gûtinek hatibîte gûtin Arîşheka bi serê êkî hatî û

 paşhî gûtin yal ser hatî wekî ev gûtina
vê jinkê gûtî 

  sifka malê her bome zz .....
xodê
Çi jinkêt wesa bi risqê me 

 neket  êkê bikete risqê min bi zanîtin
.....

 1...Arxafkê Çêketîn û 2...Gûlolê  û
3..Danqûtê û ..4 Nîskê û

 5..Kêparîyê û 6..Pelav Maşê û 7..Biryanî û 8..Kotilkêt Helebê

 û 9..Kotil Dewkê ..û  Besin

multicolor/alijn33.gif

 

 

**************************************************

 

Ev serhatîye rastîye û bi serê gencekî 

 hatibo ji Gûndê Zêwa Şhêx Pîramos   1986 

 dema kasêta Honermend Eyas Yusîf derkeftî 

 û stanara çipkem ez  ...ev gence ço da bixo
 vê

 kasêtê kirîtin .û çi gûte xodanê tomargehê .bixîne

                              Foto      

multicolor/alijn15.gif

 Êk ço da bixo kasêta Eyas Yusivi.. kirîtin ya çipkem

 ez ço tomargehê hindî hatê nave honermendî

Bîrkir gûte xodanê tomargehê êkî kasêteka xoş

 ya gûtî bes min navê wî ji bîrkir bes nave starna 

wî yal bîra min  bêjîtin ..Kim Kime Ez hhhhhhh

hhhh xodanê tomargehê  gûtê kesê çi stran ne 

gûtîne  .. û
Bêjîtin Kim Kime Ez ..hhhhhhhh  ew 

kes her yê micid bo li  gûtina xo kasêta Kim Kime Ez

 
di vêt   xodanê
Tomargehêjîk hizra xo kir gûtê keko

 Honermend Eyas Yusîf  van roja k
asêteka derêxîstî 

straneka têda bêjît
Çipkem ez ,,,wî gencî  gelek Şerim

 kir gûte xodanê tomargehê belê Îha min behsê wêye

 yaşh minve
Bêjîtin ..Kim Kime Ez hhhhhhhhhhhh

multicolor/alijn201.gif

FERHAD BAMERNI  NL