Her welatkî rewşto tîtalêt xo yêt heyen li 

Devereka
Welatê Hîndê  u li
welatê çînê 

ç
awa Bîk bi Zavayî razî dibît û zava çawa

 bi bîkê razî dibît

.

multicolor/alijn67.gif

.

.

1....  Ser hatîyek li welatê  hindê

Li welatê Hindê  û li Bajarê Yunda Yucas  li roja 

dawetê dê Bîk Zavayî gel xo  bete n
av daristanekê

yan aqarekî  û dê Agirekê helketin û dê pişta zavayî 

rîsketin  û dê dax ketin egr Zavayî
xo bê denkir û negût

off yan Ayî dê bîk pê razîbîtin û eger zavayî deng ji xo
 
Înand û bo of ofa wî ayî
ayê aya wî Bîk Pê razî nabîtin 

û dê wî li daristanê hêlîtin û dê Bîk çîte mala xo hhhhh

.

.

multicolor/alijn201.gif

.

.

Eve yap zehmete xodê bizotekê agirî pişta mirovî 

venît û mirov ne bêjîtin off yan ayî hhhhhhhh 
hema
 
başbo em li wî bajarî nehatîne ser dûnyayê eger da
 
mînîne bê jin xodê hhhhhhhhhhhhh

.

.

multicolor/19.gif

    

 

 2.... Ser hatýek li welatê  çînê

Li devereka welatê çînê dê Bîkê kenet nav sindoqeka 

girtîda û dê bo Zavayî  dê ben û Zava
dê sindoqê veketin 

eger Bîk dilê wî bo dê bixo hêlîtin û eger dile wî nebo  pê 

razî nebo lazime
Zava Bîkê bi sindoqve li pişta xo biketin 

û bo mala wê bi zivrînîtin   hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

.

multicolor/19.gif

.

Eger zava bîkê razî nebo xozîkêt bîkê dê zava wê kete 

pişta xo heta bete mala wan xoşe ha hhhhhhhhhhhh

.

 

multicolor/alijn33.gif


Kiryarên intîke

li sala 1474 dîkilekî hêkek kir li Bajêrê Bal li welatê Swêsra 
hêk bo sihbeta hemî cîhanê û heta Gehştîyê ber sîngê 
Dadgehê Dadwerî ji bi adîlane biryar da DîkL bêhte sêdaredan
bi sotinêçonkî karekê bê rewşhtî û ne siroşhtî kiryeher wesa 
hêk ji bêhte sotin

**************************************

Pê Zanîn FERHAD BAMERNÎ

 

 

..

..

3...

 

li somalê

 

 

di dawetêda lazime zava destpêkê bîkê

.

Gelek bi Qûtîtin da her li dest pêkê da Bîk

.

pê girîyê bi hemi dazaxên wî biket

4...

 

li Gizîrta Xirînlandê

 

 

 

li vê gizîrtê dawet bi rengekê di di hêne kirnê

.

ewjî dê Zava çîte dîv Bîkê ra û li mala wê dê

.

 

bi pirçî dê kêşîtin heta di înîte cîhê şehyanê