Çend Pêkenînek diyarîne bo malpera

 

.

 

FERHAD BAMERNÎ

 

  

ji layê

 

Sozî Bamernî ....ve

1...

.

.

 

êkî gote hevalê xo her şev ez di xewê da

.

di bînim stirîyek di çîte di pê min ra hevalê

.   

wî gûtê berî tû binvî pêlava xo bike pê xû

 

.

 

2...

.

.

 

carekê êkê nesax çû nîk nûjdarî û gotê ez çi

.

bikem nojdarî gotê, her roj deh kîlomêtra bike xar

.

 

nexasî dest bi xardanê kir û li cihekî rawestîya û bi

.

telefonê gote nojdarî ez noke yê li ser sinurê îranê

.

derbaz bi bim yan ne    hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

 

 

 

.

3...

Zarokekî gûte babê xû tû ji tîmsaha tirsî gotê nexêr

.

gotê bab pa to ji şeva tarî di tirsî gotê nexêr zarokî

.

 

gotê bab pa to ji deyka min tirsî hhhhhhhhhhhhhh

.

   

Babê wî gûtê babo ji vê pisyarê derbaz be êkadî bike

.

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

.

 

4...

Gencek li ser pişta kerî bo bi rêkê di ço

.

 

kiçkek di ya Gûlekê radiketin

.

 

Gencî gût min şinîka dît Gûl Gûlê raket

.

Kiçkê gûtê min şinîka kerêt 2 tebeq dîtin

.

 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

.

 

kerêt 2 tebeq

 

hhhhhhhhhhhhhhh

.

 

5...