Sehîdèn Dastana Dèrelokè 12-1-1988

 

1

..Xisro Bamernî 2... Ahmed Mehemd Xazî Sikrînî

3..

Seadî Elkishkî 4.. Salim Abdûlxaliq Sernî Nèrweyî

5..

Eswet Kanî Sarkî 6.. Kerîm Shindoxî

7..

Kerîm Shèx Yezdîn Hètotî 8.. Birhan Amèdî

9..

ûbeyd Mostefa Harkî 10.. Menaf Reshaveyî

11

.. izedîn îsmail Kerkîkî 12.. Sayît Hisèn Amèdî

 

13.. Lezgîn Sîrî